HLAVNÍ NABÍDKA

        • Aktuality
        • Školní jídelna
        • Svačinky
        • Suplování
        • Přístup rodičů
        • Rozvrh žáků
        • Rozvrh učitelů
        • Plán týdne
        • Kalendář školy
        • Fotogalerie
        • Časopis
        • Tělocvična
        • Źáci školy
        • Učitelé a dospělí
        • Úspěchy žáků
        • Školní projekty
        • Historie školy
        • Přijímací řízení
        • Poruchy učení
        • Spolek přátel
        • Školská rada
        • Materiály ke stažení
        • Kontakty

OBSAZENOST TĚLOCVIČNY VE ŠK. ROCE 2018/2019 SI ZOBRAZÍTE ZDE.

CENÍK Za pronájem tělocvičny a venkovních hřišť platný od 1. 9. 2017

Vnitřní část tělocvičny

1. Celá tělocvična 270,- Kč za 1 hodinu
2. Horolezecká stěna časově neomezeno 40,- Kč za hodinu – 1 osoba

Přístup do tělocvičny je řízen čipem. Čip a další náležitosti spojené s evidencí se vyřizují u ředitele školy. Veškeré platby jsou prováděny fakturačně. Horolezecká stěna a vstup do tělocvičny je monitorován kamerovým systémem.

Venkovní sportovní hřiště (provozní doba do 20,00 hod.):
3. Sportovní areál s atletickou drahou 300,- Kč za 1 hodinu
4. Malá kopaná, tenis 150,- Kč za 1 hodinu
5. Volejbal 100,- Kč za 1 hodinu

Poznámka : Venkovní sportoviště lze objednat v kanceláři školy . V tomto případě má takové objednání přednost před jinými aktivitami. Pověření prováděním kontroly uživatelů venkovních hřišť jsou zaměstnanci školy.

V  Poličce dne 1.9.2017        Eduard Střílek, ředitel školy