Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička

Stanovy      Zápisy      Zprávy o hospodaření      Rozpočet

Členové výboru spolku
Jméno Funkce
Mgr. Martin Klepárník PhD. předseda spolku
Miroslav Jirek místopředseda spolku
Jana Andrlová pokladník spolku
Hana Fialová členka výboru
František Varga člen výboru
Ing. Marie Kučerová členka výboru
Mgr. Eduard Střílek člen výboru

Kontaktní e-mail: spolek.zsnalukach@seznam.cz, tel.:Martin Klepárník (607185572)