Historie školy

     Škola byla stavěna prakticky jako stavebnice. Začala se stavět kdysi dávno, někdy okolo roku 1980. Tehdy se postavila pouze budova dnešního druhého stupně a jídelna. Poté byla přistavena ještě budova dnešního prvního stupně a ředitelství. K ní byla po značných průtazích dostavěna skvělá a veliká tělocvična. Poslední co se stavělo byl sportovní areál za školou. Hned vedle tělocvičny je také dopravní hřiště. Nyní se už vše jen tak dolaďuje a dělají se venkovní úpravy.
Co se týče vedení školy, byl historicky prvním ředitelem Pavel Špatenka, na kterého všichni vzpomínají v dobrém. Jeho zástupkyni byla paní Blanka Šplíchalová a po ní  Eduard Střílek, který je i současným ředitelem. Jeho zástupce Jana Mlynáře po jeho odchodu do důchodu nahradil David Šafář.


REDIZO školy: 600100596
IZO školy: 002 518 112
IČO školy: 70154520