HLAVNÍ NABÍDKA

        • Aktuality
        • Školní jídelna
        • Svačinky
        • Suplování
        • Přístup rodičů
        • Rozvrh žáků
        • Rozvrh učitelů
        • Plán týdne
        • Kalendář školy
        • Fotogalerie
        • Časopis
        • Tělocvična
        • Źáci školy
        • Učitelé a dospělí
        • Úspěchy žáků
        • Školní projekty
        • Historie školy
        • Přijímací řízení
        • Poruchy učení
        • Spolek přátel
        • Školská rada
        • Materiály ke stažení
        • Kontakty

      Zeměpis

6. 6.A 6.B 7. 7.A 7.B 8. 8.A 8.B 9. 9.A 9.B

V letošním školním roce vyučuje zeměpis ve všech třídách Jindra Matoušová kromě 7.B, kde vyučuje Jana Kadeřábková.
Výuka probíhá ve třídách nebo v učebně s interaktivní tabulí.
V 6. až 8. ročníku pracují žáci s atlasy světa, které si na každou hodinu zapůjčí ve škole. Atlasy, které dostanou společně s učebnicemi, jim budou sloužit pouze k domácí přípravě, nemusí si je nosit do školy.

Obsah učiva předmětu zeměpis na naší škole:

6. ročník
Základní poznatky o Zemi a vesmíru, mapy, glóbus, litosféra, hydrosféra, atmosféra, pedosféra, biosféra, světové oceány, Afrika, Austrálie a Oceánie, Antarktida.

7. ročník
Světadíly Amerika, Asie, Evropa (kromě České republiky).

8. ročník
Obecný zeměpis světa - obyvatelstvo, hospodářství,doprava, služby, cestovní ruch, světové integrace států, krajina a životní prostředí.

9. ročník
Česká republika