Informace pro účastníky lyžařského výcviku.
Termín : 11. - 15. února 2019

Místo konání: Poličská sjezdovka v Liboháji
Denní režim: začátek v osm hodin nástupem a kontrolou účastníků, poté lyžování do svačiny (kolem desáté hodiny), po svačině lyžování asi do půl jedné, úklid lyží a odchod na oběd či domů. Takto to bude po pět dnů lyžařského výcviku. V pondělí ráno si doprav lyže na svah (máme domluveno uložení na uzamykatelném místě), v pátek po skončení zase domů. Příchod na svah a odchod není organizován školou, vyučování začíná v osm hodin ráno na sjezdovce a končí, až vedoucí kurzu ten den ukončí výcvik. Přesto Tvá cesta na svah a zpět nepovede po komunikaci Polička - Korouhev, ale po poličských chodnících a pěšinou v parku, na kterou vstoupíš u fotbalového hřiště a dojdeš až k chatce pod sjezdovkou. S sebou si vezmi do batůžku svačinu, něco dobrého na zakousnutí, něco od ovoce a do termosky teplý dobrý čaj. Pokud máš, vezmi si i náhradní rukavice, lyžařské brýle a vosky. O oblečení jsme se už bavili v tělocvičně. Pokud si nic nepamatuješ nebo nevíš, poraď se s maminkou !!!!! Ráno by bylo dobré si tváře ošetřit kvalitním krémem.
PO DOBU VÝCVIKU ZAKAZUJI POUŽÍVÁNÍ DLOUHÝCH PLÁPOLÁJÍCÍCH ŠÁL !!!
Jsou zcela zbytečné řetízky kdekoliv, prsteny a velké náušnice. V případě úrazu je doktoři nenávratně likvidují.
Pokud si vezmeš s sebou mobil, ručíš si za něj sám (ztrátu či poruchu).
V pondělí ráno odevzdáš potvrzení o seřízení lyží!

Pro ty, kteří na sjezdovce nikdy nebyli, bude v pondělí společný odchod od školy v 7,45 hod. Od školy bude také možnost odvézt lyže na sjezdovku.
Cena za vlek je stanovena 100,-Kč za každý den (max. 500 Kč).