Tělesná výchova

6. 6.A 6.B 6.C 7. 7.A 7.B 8. 8.A 8.B 9. 9.A 9.B

Tělesná výchova je na naší škole vyučována ve dvou hodinách týdně vyčujícími Olgou Kotvovou, Stanislavem Nožkou a Karlem Němcem. Šestá, sedmá a devátá třída mají navíc jednu hodinu Sportovních a pohybových aktivit (SPAk).