HLAVNÍ NABÍDKA

        • Aktuality
        • Školní jídelna
        • Svačinky
        • Suplování
        • Přístup rodičů
        • Rozvrh žáků
        • Rozvrh učitelů
        • Plán týdne
        • Kalendář školy
        • Fotogalerie
        • Časopis
        • Tělocvična
        • Źáci školy
        • Učitelé a dospělí
        • Úspěchy žáků
        • Školní projekty
        • Historie školy
        • Přijímací řízení
        • Poruchy učení
        • Spolek přátel
        • Školská rada
        • Materiály ke stažení
        • Kontakty

      Tělesná výchova

6. 6.A 6.B 7. 7.A 7.B 8. 8.A 8.B 9. 9.A 9.B

Tělesná výchova je na naší škole vyučována ve dvou hodinách týdně vyčujícími Stanislavem Nožkou a K. Němcem. Šestá, sedmá a devátá třída mají navíc jednu hodinu Sportovních a pohybových aktivit (SPAk).