S T R U N A T C I - k m e n
Napiš, jak poznáš strunatce?

PLÁŠTĚNCI – podkmen
-rosolovité pláště, struna pouze u larev, potravou je PLANKTON
Sumky - soudečkovitý tvar – až 18 cm
Salpy -potravou ryb, reaktivní pohon
BEZLEBEČNÍ – podkmen
Kopinatec plžovitý – str.-5, obr.-1
- přes den jsou zahrabáni v písku
- v noci plavou u hladiny
- v Čínském moři loven a pojídán

OBRATLOVCI – podkmen

KRUHOÚSTÍ – třída
- kruhovitá přísavka, vnější paraziti ryb
Mihule potoční až 20 cm – bioindikuje čisté vody
Mihule říční vinou znečištění vymřela.

PARYBY – třída
- mají CHRUPAVČITOU KOSTRU, žaberní otvory – ŽRALOCI, máčky a REJNOCI

RYBY – třída
Nakresli si ze str. 7 obr. 4a
Vnitřní ústrojí KAPRA:
1. TRÁVÍCÍ SOUSTAVA – ústa, hltan, jícen, střevo, řitní otvor
2. DÝCHACÍ SOUSTAVA – žábry ukryté kostěnými SKŘELEMI
3. CÉVNÍ SOUSTAVA – uzavřená, hemoglobin, STUDENOKREVNOST = teplota podle okolí
4. VYLUČOVACÍ ÚSTROJÍ – 2 ledviny, močovody, močový měchýř, moč. trubice u konečníku
5. NERVOVÉ ÚSTROJÍ – mozek, mícha, nervy
6. SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ – oči, hmatové vousy, postranní čára, čichová jamka
7. ROZMNOŽOVACÍ ÚSTROJÍ – TŘENÍM mezi JIKRNAČKOU-samice a MLÍČÁKEM-samcem
vzniká několik SET TISÍC oplozených vajíček – PLŮDEK – pak
DOSPĚLÁ ryba
Podívej se na plynový měchýř - obr. - 4b. Žloutkový vak - výživa pro plůdek.
Vypište si z knížky DRUHY:
A) SLADKOVODNÍ
B) MOŘSKÉ
C) AKVARIJNÍ

OBOJŽIVELNÍCI – třída / Vypiš si ZNAKY ze strany 12./
/ Vypište si z knížky DRUHY obojživelníků: /
a) OCASATÍ - mloci, velemloci, čolci,
b) BEZOCASÍ – skokani, ropuchy, kuňky, rosnička,
KLOAKA – vyústění soustavy trávící, vylučovací a
rozmnožovací…

PLAZI – třída
/ Přečti si v UČEBNICI povídání o různých DRUZÍCH plazů: /
a) Š U P I N A T Í – řád
1. JEŠTĚŘI-podřád – ještěrka obecná, j. živorodá, slepýš křehký, chameleon, leguán, varan,
2. HADI - podřád - zmije obecná-(jedovatá), užovka obojková, u. hladká, chřestýš, mamba, kobra, korálovec, krajta, anakonda
/ Vypiš si ZNAKY hadů ze strany 16. /
b) Ž E L V Y - řád – želva bahenní, sloní, žlutohnědá, kareta, kožatka, magmata,
c) K R O K O D Ý L I – řád – gaviál (indie), krokodýl nilský, aligátor ( s. amer.), kajman ( j. amerika)
K vývojově nejdokonalejším znakům krokodýlů patří:
a); rozdělení srdeční komory; b) mozek; c) čelistní jamky; d) bránice;

PTÁCI – třída
Rozdělení dle způsobu života:
A. BĚŽCI- pštros, emu
B. PLAVCI- tučňáci
C. LETCI- rorýs, orel
Dříve létali ptakoještěři. Vyhynul i moa (3m, 220kg), ARCHEOPTERYX (PRAPTÁK) – velikost holuba, žil v druhohorách.
Znaky ptáků – zobák, peří, křídla, duté kosti a plicní vaky PEŘÍ a) prachové b) obrysové (osten, prapor, brk – str. 18)

HRABAVÍ-řád /Nakresli si ze str. 19 obr. 29d /
-mají silné hrabavé nohy a zobák, špatně létají, jsou všežravci
KUR domácí – z KURA bankivského – Asie
Krocan - pochází ze Severní Ameriky a samice KRŮTA
Páv korunkatý - z indických džunglí, má pronikavý HLAS
Koroptev polní - kdysi hojná, živí se hmyzem
Křepelka polní – hlas (PĚT-PENĚZ), odlétá do Severní Afriky
Bažant obecný – pochází z Asie (14. století za vlády Lucemburků)
Tetřev hlušec – jehličnaté hluboké lesy, samec toká
Tetřívek obecný

MĚKKOZOBÍ-řád
- mají měkké OZOBÍ, dobří letci, vole, krmiví ptáci
Holub domácí, hřivnáč, doubňák
Hrdlička zahradní-z Balkánu, je šedá s černým proužkem na krku v týlu
Hrdlička divoká – dle básníka K. H. Máchy přivolává „lásky čas“

VRUBOZOBÍ-řád
Znaky: / Str. 22 první zvýrazněný odstavec /
Druhy: Kachna divoká –nekrmivá, vyšlechtěním DOMÁCÍ
Husa divoká – v tahu klín hejna, vyšlechtěním DOMÁCÍ
Labuť velká – přes 25 000 per, trvalé páry

DRAVCI-řád
-predátoři s dobrým ZRAKEM, silnými pařáty a zahnutým zobákem, ostrými drápy, dlouhými křídly a krmivými mláďaty.
DRUHY: Káně lesní - náš nejběžnější,
jestřáb lesní – loví králíky a ml. zajíce
krahujec obecný-loví v lese drob. ptáky
poštolka obecná - třepetavý let,
sokol stěhovavý - letiště, chráněný
orel skalní – křídla až 2m
kondor velký - Andy,křídla až 3m
sup mrchožrout

SOVY – řád
- noční ptáci s dobrým zrakem a sluchem,
oči směřují dopředu a kolem nich je z peří vějířovitě uspořádaný tzv. závoj,
zahnutý zobák, VRATIPRST, potichu létají.
Druhy: Kalous ušatý, sýček obecný „půjď-půjď“,
puštík obecný-nejběžnější, výreček,
kulíšek - naše nejmenší (velikosti hýla)
výr velký- naše největší (70cm vysoký 160cm křídla, loví i ježka).

ŠPLHAVCI-řád /Nakresli si ze str. 26 obr.47a,c/
- silný zobák s harpunovitým jazykem, šplhavé nohy
Druhy: Strakapoud velký nebo malý, datel černý,
dudek chocholatý, žluna zelená-popelí se v mraveništi a nechává si vstřikovat
od rozezlených mravenců kyselinu mravenčí do peří kvůli cizo- pasníkům.

KUKAČKY-řád
U nás jen KUKAČKA obecná – nestaví si hnízdo, vajíčka klade do hnízd jiným ptákům.

PAPOUŠCI-řád
Z tropických oblastí Austrálie, Jižní Ameriky, Afriky a Asie.
Pestří ptáci žijící hlavně v hejnech, mají 2 prsty vpředu a 2 prsty vzadu, hákovitě zahnutý zobák.
ANDULKA = papoušek vlnkovaný – Austrálie
KORELA chocholatá, ROZELA, PAPOUŠEK ara, atd.

PĚVCI-řád
Jejich hlasové ústrojí umožňuje ZPĚVEM vyznačovat TERITORIA, ve kterých žijí a obstarávají si potravu.
Dle zobáku se pozná, čím se většinou ŽIVÍ, mláďata krmivá.
SEMENOŽRAVCI-vrabec domácí, pěnkava obecná, strnad ob., stehlík ob., hýl ob., zvonek zelený,
HMYZOŽRAVCI-sýkora koňadra, modřínka, parukářka, babka, uhelníček, vlaštovka ob., jiřička ob., konipas bílý, skřivan polní, chocholouš ob.,
slavík ob., rehek domácí-(jako škrtání sirkou), drozd zpěvný, kos černý, špaček ob., apod.
VŠEŽRAVCI-sojka ob., straka ob., kavka ob., vrána ob., havran polní, apod.

PŠTROSI-řád
PŠTROS-Afrika, NANDU-Jižní Amerika, EMU-Austrálie

DALŠÍ VYBRANÍ ZÁSTUPCI TŘÍDY PTÁKŮ
Na světě žije 9200 druhů PTÁKŮ.
Kormorán, pelikán, plaměňák. Čáp bílý s černým a volavky patří k BRODIVÝM.
U rybníků žijí lysky, chřástalové, čejky a rackové.
Vynikajícími letci jsou RORÝSI-za letu se páří i spí.
KOLIBŘÍCI - 2g opylovači.
V pobřežních norách hnízdící LEDŇÁČEK.
V dutinách stromů-DUDEK CHOCHOLATÝ.
ZEBŘIČKY a CHŮVIČKY.

NĚKTERÉ POZNATKY z ETOLOGIE PTÁKŮ.
ETOLOGIE je nauka o chování živočichů.
MIGRACE, TAH ptáků. Hájí si svá hnízdní TERITORIA.

SAVCI- nejpočetnější třída OBRATLOVCŮ
Osídlili souš, vodu i vzduch.
Znaky – stálá teplota těla, nervová soustava, vývoj
v těle matky, sají mléko, bránice, výkonné
plíce,4000 druhů.
Rejsek asi 2g, slon africký 7 tun, plejtvák obrovský 150 t a délka 30 m.

PTAKOŘITNÍ – řád
-VEJCORODÍ, jejich předky jsou PLAZI
JEŽURA australská
- vypadá jako náš JEŽEK, LOVÍ v podvečer a v noci
PTAKOPYSK podivný
- vypadá jako BOBR s kachním ZOBÁKEM, LOVÍ bezobratlé
- má blány mezi PRSTAMA
SAMCI JEŽURY a PTAKOPYSKA mají na ZADNÍCH nohách JEDOVÉ OSTRUHY…

VAČNATCI – řád
- ŽIVORODÍ savci s kožním záhybem - vak pro přechovávání mláďat
KLOKAN obrovský
- od hlavy ke konci ocasu má 3m, těžký je 100kg, 50 km/h, 10m skok, potrava je rostlinná - býložravec
KOALA australský - potravní SPECIALISTA - blahovičník

ŠELMY – řád
ZNAKY šelem: Živí se většinou MASEM ulovených zvířat,
mají silné DRÁPY, dokonalý CHRUP,
ve kterém velikostí vynikají 4 ŠPIČÁKY.
Největším stoličkám říkáme TRHÁKY.

MEDVĚDOVITÍ – čeleď
ZNAKY: Největší suchozemské šelmy, všežravci.
DRUHY: PANDA, MEDVĚD - grizzly, hnědý, lední

LASICOVITÍ – čeleď
ZNAKY: /Vypiš si z knížky /
DRUHY: /Vypiš si z knížky / JEZEVEC, KUNA, VYDRA, LASICE

KOČKOVITÍ – čeleď
ZNAKY: /Vypiš si z knížky /
DRUHY: /Vypiš si z knížky / KOČKA, RYS ostrovid, LEVHARD, GEPERD, JAGUÁR, PUMA, TYGR, LEV

PSOVITÍ – čeleď
ZNAKY: /Vypiš si z knížky /
DRUHY: /Vypiš si z knížky / VLK, LIŠKA obecná, PES dingo, ŠAKAL obecný

PLOUTVONOŽCI – řád
Znaky: / Vypiš si první odstavec ze strany 46 /
DRUHY: / Vypiš si ze strany 46 /

ZAJÍCOVCI – řád
- dorůstají ŘEZÁKY (první 2 zuby), problém v Austrálii
DRUHY: / Vypiš si ze strany 46 – 47 /

HLODAVCI – řád
Znaky: / Vypiš si ze strany 50 /
DRUHY: / Vypiš si ze strany 47 - 50 + zajímavost, která Tě po přečtení upoutala! /
Cizokrajní – a) Kapybara- b) Morče- c) Nutrie- d) Křeček džungarský- e) Pískomil- f) Svišť-
Místní – 1. Veverka obecná-
2. Myšice lesní-
3. Křeček polní-
4. Sysel obecný-
5. Hraboš polní-
6. Hryzec vodní –
7. Myš domácí-
8. Potkan-
9. Krysa-
10. Ondatra pižmová-
11. Bobr evropský-

SUDOKOPYTNÍCI – řád
Mají na nohách po dvou nebo čtyřech prstech, které jsou zakončené kopyty.
Žaludek je buď složený ze čtyř částí (bachor, čepec, kniha, slez) – PŘEŽVÝKAVCI,
nebo je jednoduchý – NEPŘEŽVÝKAVCI.
Někteří mají na hlavě ROHY - neshazují je (tur, jak)
jiní PAROHY - shazují je (srnec, jelen, daněk)
DRUHY nepřežvýkavců
– prase divoké = prase domácí (černá zvěř, kňour, svině, sele)
hrošík liberijský, hroch obojživelný
DRUHY našich přežvýkavců
– tur s kozou a ovcí domácí,
srnec ob., jelen a daněk evropský, zubr evropský
a los-vyhynul. Dovezeni – muflon, kamzík horský.
DRUHY cizích přežvýkavců
- zubr americký (bizon),
buvol indický, velbloud dvouhrbý a jednohrbý (dromedár)
gazela, antilopa, žirafa, přímorožec jihoafrický, jak, sob polární.
/ Udělej si tabulku – samec, samice, mládě a rohy, parohy u tura, ovce, kozy domácí a srnce obecného, jelena evropského a daňka skvrnitého! /
____________ R/PR: Druh: Samec: Samice: Mládě:
R Tur domácí býk kráva tele
Koza domácí
Ovce domácí
Srnec obecný
Jelen evropský
_____Daněk skvrnitý

___________________________ LICHOKOPYTNÍCI – řád / Vypiš si ze strany 56 - 57 /

CHOBOTNATCI-řád / Vypiš ze strany 57 - 58 /

KYTOVCI – řád
Savci s mléčnými žlázami přizpůsobeni životu ve vodě nejen ploutvemi a plícemi (1,5h.).
Dělí se na kosticovce a ozubené./ Vypiš si druhy ze strany 58. /

LETOUNI – řád
Létajících savců je kolem 900 druhů - netopýři, vápenci, vampýři s upíry a kaloni žijí mimo ČR.
Přizpůsobení k životu:
a) létající blána – hmat
b) ušní boltce – sluch
c) kostra – horní končetiny spolu s prsty
d) spánek – hlavou dolů (ve dne), v zimě na půdách, jeskyních nebo dutinách stromů /Nakresli si ze strany 59 obrázek 132c/

HMYZOŽRAVCI – řád
Jsou to nejpůvodnější PLACENTÁLOVÉ s ostrými zoubky, dobrým čichem a horším zrakem.
DRUHY:
KRTEK obecný – žije pod zemí, nohy má krátké, přední jako lopaty, zakrnělé oči.
Podrývá rostliny a provětrává půdu, kde hledá larvy, brouky a žížaly, které vytvářejí humus.
JĚŽEK západní – využívá zimního spánku a bodlin proti predátorům (liška, pes, apod.)
JĚŽEK východní má světlejší bodliny a živí se žížaly slimáky, hmyzem, ptačími vejci, atd.
REJSEK obecný – náš nejmenší savec, jen 2h. spí, 2g, pro odpuzení kořistníků si mastí srst páchnoucí tekutinou.

PRIMÁTI – řád
Jsou to nejdokonalejší savci. Mají s palcem v opozici 5 prstů, nehty, mozek, chůzi.
Druhy se dělí na:
a) POLOOPICE – lemur
b) PLOSKONOSÉ opice - vřešťan, malpa, kosman
c) ÚZKONOSÉ opice - pavián, makak, kočkodan,
d) LIDOOPI – šimpanz - Afrika, NEJBLIŽŠÍ člověku
gorila – Afrika, 5-20 ve skupině, 2m, býložravec-32 zubů, NEJVĚTŠÍ
orangutan – Borneo a Sumatra, 100kg, 1,5m