Pracovní činnosti

6. 6.A 6.B 6.C 7. 7.A 7.B 8. 8.A 8.B 9. 9.A 9.B

Pracovní činnosti se vyučuji od 6. do 9. ročníku po 1 hodině týdně kromě 7.ročníku, kdežáci mají 2 hodiny týdně.
V šestých třídách učí p. uč. David Šafář, v sedmém ročníku učí a převážne vaří s žáky I. Nováková.
V osmém i devátém ročníku předmět vede E. Střílek