Probíraná témata:
1. Člověk a dospívání
2. Naše city
3. Vztahy mezi lidmi
4.Postoje k sexualitě a sexuální chování
5. Životní náhražky
6. Víra a světová náboženství
7. Volba povolání