Probíraná témata:
Člověk a dospívání
Život ve společnosti
Člověk a morálka
Člověk a mezilidská práva
Kulturní dědictví
Globální problémy lidstva