Požadavky: učebnice, pracovní texty, sešit.
Témata:
Naše škola a život v ní
Moje obec
Náš region
Naše vlast
Majetek, vlastnictví a hospodaření
Člověk a společenské normy
Dopravní předpisy
Člověk v krizových situacích
Základy první pomoci