Pomůcky: učebnice, pracovní sešit, slovníček (sešit A5)
Učivo: abeceda, číslovky, časování sloves, osobní zájmena,W-otázky,přivlastňovací zájmena,časové údaje, zápor,určitý a neurčitý člen,popis každodenních činností,popsat místo a polohu, školní pomůcky, místopis německy mluvících zemí.