HLAVNÍ NABÍDKA

        • Aktuality
        • Školní jídelna
        • Svačinky
        • Suplování
        • Přístup rodičů
        • Rozvrh žáků
        • Rozvrh učitelů
        • Plán týdne
        • Kalendář školy
        • Fotogalerie
        • Časopis
        • Tělocvična
        • Źáci školy
        • Učitelé a dospělí
        • Úspěchy žáků
        • Školní projekty
        • Historie školy
        • Přijímací řízení
        • Poruchy učení
        • Spolek přátel
        • Školská rada
        • Materiály ke stažení
        • Kontakty

      Německý jazyk

6. 6.A 6.B 7. 7.A 7.B 8. 8.A 8.B 9. 9.A 9.B

Německý jazyk je vyučován povinně v 8. a 9. třídě 3 hodiny týdně. V 8. třídě vyučuje K. Němec a v 9. třídě I. Nováková. Třída je rozdělena na 2 poloviny.