Informatika v 9. třídě

Informatika 9. třída
V deváté třídě se informatika nevyučuje.