INFORMATIKA 5. TŘÍDA   

Hardware počítačů – z čeho se počítač skládá
Počítač je stavebnice, skládající se z několika součástí.
Uvnitř počítače najdeme:
1. základní deska (board) - slouží k propojení jednotlivých součástí počítače.
2. procesor – nejdůležitější součást, všechno řídí, všechno počítá, ale nic si nepamatuje, čím rychlejší, tím lepší. Víc jader – lepší.
3. paměť RAM – slouží k zapamatování dat pro procesor a pro nahrání dat z pevného disku, po vypnutí počítače se vymaže (kromě SSD).
4. pevný disk – úschovna dat i po vypnutí počítače, (texty, filmy, fotky, obrázky, písničky…) oproti RAM je strašně pomalý, ale víc se na něj vejde. Nyní se používají i SSD disky – rychlé, ale dražší.


Důležité klávesy
Enter – tvorba nového odstavce, nový řádek, potvrzení.
Shift – psaní velkých písmen (nesmí být Caps Lock), psaní horních znaků např.: uvozovky. MUSÍ SE DRŽET!
Caps Lock – psaní velkých písmen- nemusí se držet.
Ctrl (control) – v kombinaci s jinými klávesami (Ctrl – A, Ctrl - C…)
Alt – jiné použití kláves, obdobně jako Ctrl (levý Alt – pravý Shift: anglická klávesnice, pravý Alt – V: zavináč @)
Backspace (šipka vlevo) – maže znak vlevo od kurzoru
Delete – maže znak vpravo od kurzoru
Esc (escape) – ukončení činnosti některých programů
Num Lock – zapíná/vypíná psaní číslic
Home – přeskok kurzoru na začátek řádku
End – přeskok kurzoru na konec řádku
PgUp – Page Up - o obrazovku nahoru (k začátku textu)
PgDn - Page Down - o obrazovku dolů (ke konci textu)
Tab (dvě šipky) – tabulátor – psaní slov přesně pod sebou
Prt Scr – Print Screen – přenese obrazovku jako obrázek do schránky.

Klávesové zkratky
Ctrl – A označení všeho
Ctrl – Z o krok zpět
Pravý Alt - V psaní zavináče @
Ctrl – C zkopírování části textu do schránky (clipboardu)
Ctrl – V vložení obsahu schránky na místo kurzoru
Schránka je místo v paměti počítače, do které můžeme kopírovat text, obrázky, tabulky… Obsah schránky můžeme libovolněkrát vložit do dokumentu.