Informatika

5. 6. 6.A 6.B 6.C 7. 7.A 7.B 8. 8.A 8.B 9. 9.A 9.B

Dotazník kyberšikana 2018

      Informatika

Předmět je vyučován v 5., 7. a 8. třídy povinně, v 9. ročníku volitelně. Obsah výuky je následující:

  • práce s textem - Word
  • Internet a komunikace
  • obrázky a fotografie
  • prezentace v Powerpointu
  • tabulky a výpočty v tabulkách v Excelu
  • ovládání počítače a práce se soubory a složkami
  • multimédia
  • hardware

Informatika je vyučována v učebně informatiky Petrem Erbesem.