HLAVNÍ NABÍDKA

        • Aktuality
        • Školní jídelna
        • Svačinky
        • Suplování
        • Přístup rodičů
        • Rozvrh žáků
        • Rozvrh učitelů
        • Plán týdne
        • Kalendář školy
        • Fotogalerie
        • Časopis
        • Tělocvična
        • Źáci školy
        • Učitelé a dospělí
        • Úspěchy žáků
        • Školní projekty
        • Historie školy
        • Přijímací řízení
        • Poruchy učení
        • Spolek přátel
        • Školská rada
        • Materiály ke stažení
        • Kontakty

      Informatika

5. 6. 6.A 6.B 7. 7.A 7.B 8. 8.A 8.B 9. 9.A 9.B

Dotazník kyberšikana 2018

      Informatika

Předmět je vyučován od 5. do  8. třídy povinně, v 9. ročníku volitelně. Obsah výuky je následující:

  • práce s textem - Word
  • Internet a komunikace
  • obrázky a fotografie
  • prezentace v Powerpointu
  • tabulky a výpočty v tabulkách v Excelu
  • ovládání počítače a práce se soubory a složkami
  • multimédia
  • hardware

Informatika je vyučována v učebně informatiky Petrem Erbesem.