Hudební výchova 6. třída


Náměšť (Jaroslav Hutka)

1./:Krásný je vzduch, krásnější je moře:/
/:Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, usměvavé tváře:/

2.Pevný je stůl, pevnější je hora.
Co je nejpevnější, co je nejpevnější, ta člověčí víra.

3. Pustá je poušť i nebeské dálky.
Co je nejpustější, co je nejpustější, žít život bez lásky.

4. Mocná je zbraň, mocnější je právo.
Co je nejmocnější, co je nejmocnější, pravdomluvné slovo.

5. Velká je zem šplouchá po ní voda.
Co je však největší, co je však největší, ta lidská svoboda.

6.=1.

Noty: c d e f g a h c2


Tulák (Suchý a Šlitr)
Na obloze tetelej se mráčky a na louce tulák zahálí.
Mráčky se tetelej, tulák je veselej, že dneska Slunce nepálí.
Holka sbírá kopr do omáčky, tulák na ni kouká z povzdálí
a v duchu říká si: „Ta roste do krásy“
a Slunce dneska nepálí.

Náhle přikryl oblohu velikánskej mrak,
holka vlítne do stohu a tulák taky tak
a dál zpívat nemohu co se dělo pak.
Jen to, že venku lilo,
vůbec jim nevadilo.

Na obloze tetelej se mráčky a na louce tulák zahálí.
Mráčky se tetelej, tulák je veselej,
/:že dneska Slunce nepálí:/

Noty v notové osnově

Pod horou (lidová)
1. /:Pod horou za horou, čarné psíča breče,:/
/:susedově Mara, susedově Mara, něrada sa češe.:/
2. Něrada sa češe, něrada uměvá.
Ten Palo Palově, ten Palo Palově, rád sa za ní dívá.
3. Choď že šem, choď že šem, něch ťa ja učešem,
takym rebenčikom, takym rebenčikom, co kravičky češem.

Noty písemka
Bavorov (lidová)
1. Kdyby byl Bavorov, co sou Vodňany,
Dal bych ti hubičku na obě strany.
/:Ale že je za vodou, za vodičkou studenou,
Nedám ti má milá ani jedinou:/
2.Kdyby byl Bavorov, co Prachatice,
Dal bych ti hubiček na statisíce.
/:Ale že je za vodou, za vodičkou studenou,
Nedám ti má milá ani jedinou:/

Interval – vzdálenost dvou tónů
Názvy intervalů
Prima – sekunda – tercie – kvarta- kvinta – sexta –
septima – oktáva


Tráva neroste (lidová)
1. Tráva neroste enem za vodu,
tam, kde rožnovští mládenci idů.
Ref.: Tramtára tramtára tramtarárarararara…
2. Aj idů, idů, enem někteří,
kteří nosija na hlavách peří.
3. Na hlavách peří, bílé klobůky,
oni sa něsů jako panenky.
4. Stávaj má milá, běž pro vodičku,
Janíček čeká, dá ti hubičku.
5. A já nestanu, hlava ňa bolí,
co jsem sa točila s těbů v tom koli.
6. S tebů v tom koli, při tej muzice,
kdes ty synečku, plakal velice.


Dvojhlas – jednu písničku zpívají naráz dva lidé ale každý jinou melodií.
Lidový dvojhlas – o 3 tóny (o tercii) vyšší nebo o 6 tónů (o sextu).

Domažlice (lidová)
/:Žádnyj neví, co jsou Domažlice,
žádnyj neví, co je to Taus.:/
Taus je to německy,
Domažlice česky.
Žádnyj neví, co je to Taus.

Žádnyj neví, co je to železo,
žádnyj neví, co je kroužek.
Kroužek je železo,
má zlatá Terezo.
Žádnyj neví co je kroužek.

Proto jsem se tak mladá vdávala,
Abych dělat nemušíla.
Muž mi koupil krávu,
já musím na trávu.
Toho jsem se nenadíla.

Legionářská
1. Masaryk nás svolává,
rozkazy nám vydává,
/:vstávejte vy čeští legionáři,
zlá vojna nám nastává.:/
2. Každá česká matička
má na vojně synečka,
/:ta se musí každičkého rána
podívat do slunéčka. :/
3. Když je slunce červený,
synáček je raněný,
/:ale když to slunce jasně svítí,
synáček je veselý. :/
4. Kdybyste to mámo, má matičko,
kdybyste to věděla,
/:co já na tý vojně zkusit musím,
plakat byste musela. :/
5. Kdybyste to táto můj tatíčku,
kdybyste to vy věděl,
jak jsem se tam, na zelený louce,
pod kulometem svíjel.
6. Přiletěla kulka, zlá kulka zlá,
prorazila prsa má,
já se loučím se svou drahou vlastí,
která mě vychovala.

Hudební výrazové prostředky
Neboli na co všechno musí muzikant myslet při vymýšlení (komponování) a hraní skladeb.
• melodie
• rytmus
• harmonie
• dynamika
• barva

Jaké je to hezké
1. Jaké je to hezké dva kováři v měste
dva a dva kováři na rynku na rynku na rynečku
Jeden bude kovat a druhý milovat
ša a šafářovic Andulku, Andulku, Anduličku
2. Vzkázala mně včera šafářova dcera
ze a ze dvorečka, ze dvora, ze dvora, ze dvorečka
že mně dá šáteček vyšívaný všecek
do a dokolečka, dokola, dokola do kolečka
3. Neber si, synečku, ze dvora dcerečku
ze a ze dvorečka ze dvora ze dvora ze dvorečka
Ona má sukničky ucouraný všecky
do a dokolečka dokola do kola dokolečka


Měsíček svítí (lidová)
1. Měsíček svítí, já musím
jíti za pannou za pannou za panenkou.
/: Měsíček zašel, já tam nedošel.
Já sem zabloudil, mně jí odloudil
v zeleném kloboučku mysliveček.:/

2. Ta naše láska bejvala hezká,
když je se zrušila, což je po ní.
/:Dej pan bůh štěstí, děvčátko hezký,
však jiná růže, mně vonět může
však jiná růžička taky voní.:/

Melodie
Melodie je řada tónů hraných postupně za sebou.
Je základem každé skladby. Zapisuje se pomocí not.
Motiv obvykle kratší melodie, která se ve skladbě vícekrát objevuje
Může být: veselá – smutná, složitá – jednoduchá, krátká – dlouhá…
Vymyslete rým a na něj melodii.


Teče voda (lidová)
1. Teče voda, teče, od potoka k řece.
Namluvil si mladý hulán modrooké děvče.
2. Ach mámo, matičko, dejte vy mně rady.
Naučil se za mnou chodit jeden hulán mladý.
3. Ach dcero, dcero má, zanechej hulána,
Huláni jednou odmašírujou, ty zůstaneš sama.


Rytmus
Rytmus určuje délku hraní jednotlivých not.
Podle délky rozdělujeme noty na celé, půlové, čtvrťové, osminové a šestnáctinové.

Každý rytmus má své tempo. To udává rychlost s jakou se skladba má hrát.
Každá skladba se skládá z taktů. Např.: čtyřčtvrťový (trvá jednu celou notu) nebo tříčtvrťový (valčík, trvá tři čtvrťové noty).

Muzikanti co děláte (lidová)
1. /:Muzikanti co děláte, :/ /: aj máte husle a nehráte.:/
2. Zahréte mně na hůsličky a rozveselte ty dróžičky.
3. Zahréte mně na cimbále, ať moja milá veselá je.
4. Zahréte mně na tó basu a rozveselte všecku chasu.
5. Zahréte mně všici spolu a vyprovoďte mě až domů.

Oranžový expres
1. Už z rodnýho ranče vidím jen komín a stáj, hej,
už z rodnýho ranče vidím jen komín a stáj,
rychlík v barvě pomeranče už mě veze, tak good-bye.

2. Tak jako světla herny mě stejně vždycky rozruší
svit brzdařský lucerny, komáři jisker v ovzduší,
a pak, když oranžovej expres mi houká do uší.

Rec: "Helou, kam jedeš, tuláku?" "Nevím."
"Na New York?" "Nevím."
"Nebo na Nashville?"
"Nevím, mně stačí, když slyším, jak ty pražce drncaj’ dúdá-dúdá-dúdá-dúdá ..."

3. Sedím si na uhláku a vyhlížím přes okraje,
ve svým tuláckým vaku šmátrám po lahvi Tokaje,
píseň oranžovýho vlaku si zpívám do kraje.

4. Už z rodnýho ranče nevidím komín a stáj, hej,
už z rodnýho ranče nevidím komín a stáj,
rychlík v barvě pomeranče sviští na New York, good-bye.
Harmonie
Doprovod skladby. Každou skladbu můžeme doprovodit různě. Melodie může znít sama nebo je doprovozena akordy a různými nástroji.
Akord je souzvuk tří a více tónů např.: C –E –G
Akordy se hrají např. na kytaře, banju či klavíru levou rukou.Bláznova ukolébavka
1. Máš má ovečko dávno spát už píseň ptáků končí,
kvůli nám přestal vítr vát jen můra zírá zvenčí.
Já znám její zášť tak vyhledej skrýš,
zas má bílej plášť a v okně je mříž.

Ref: Máš má ovečko dávno spát a můžeš hřát,
ty mě můžeš hřát, vždyť přijdou se ptát,
zítra zas přijdou se ptát, jestli ty v mých
představách už mizíš.

2. Máš má ovečko dávno spát, dnes máme půlnoc temnou,
zítra budou nám bláznům lát, že ráda snídáš se mnou.
Proč měl bych jim lhát, že jsem tady sám,
když tebe mám rád, když tebe tu mám.

Ref:


Na Pankráci
Na Pankráci na malém vršíčku,
stojí pěkné stromořadí,
měl jsem holku namluvenou,
ale jinej mě za ní chodí.

Vy mládenci, kteří jste jako já,
nemilujte doopravdy,
pomilujte, pošpásujte,
ale lásku jim neslibujte,

Zdálo se mě ze čtvrtka na pátek,
že jsem se svou Andulkou spal,
probudím se, obrátím se,
ale jak mě ten sen oklamal,Dynamika – síla zvuku
Hudba hraje někdy nahlas, jindy potichu, zesiluje, zeslabuje apod. To, jak nahlas se má hrát pozná muzikant podle značek:
pp - pianissimo – velmi potichu
p - piano - potichu
mf - mezzoforte - středně silně (čte se mecoforte)
f - forte - silně
ff - fortissimo - velmi silně

Křížky a béčka
Základní tóny – c,d,e,f,g,a,h,c
Odvozené tóny – vznikají snížením či zvýšením základního tónu o půltón.
Zvýšení – koncovka -is např.: d – dis (černá klávesa vpravo od d)
Snížení – koncovka -es např.: d – des (černá klávesa vlevo od d)
Pozor! Snížený tón h nazýváme bé (nikoliv hes)
Napište si do not nějakou skladbu:


Růžička
1. Krásná růže v sadu kvetla u besídky ve chvojí,
/:ta mé milé hlavu spletla, chtěla ji mít v pokoji:/

2. Vykrad jsem se v noci z domu krásnou růži uloupit,
/:měsíček mi svítil k tomu, když mě chytnou, budu bit.:/

3. Pak jsem s růží k milé spěchal, na okénko zaťukal,
/:pantofle jsem venku nechal na polštář ji růži dal.:/

4. Ráno do bot rosa padla, posel dobré pohody,
/:milá pláče - růže zvadla, nedala ji, ach, do vody.:/


Tři kříže
1. Dávám sbohem břehům proklatejm, který v drápech má ďábel sám.
Bílou přídí šalupa „My grave“ míří k útesům, který znám.

Ref.: Jen tři kříže z bílýho kamení
někdo do písku poskládal.
Slzy v očích měl a v ruce znavený,
lodní deník, co sám do něj psal.

2. První kříž má pod sebou jen hřích, samý pití a rvačka jen.
Chřestot nožů při kterých přejde smích, srdce kámen a jméno „Sten“.
3. Já Bob Green, mám tváře zjizvený, štěkot psa zněl, když jsem se smál,.
Druhej kříž mám a spím pod zemí, že jsem falešný karty hrál.
4. Třetí kříž snad vyvolá jen vztek, Katty Rodgers těm dvoum život vzal.
Svědomí měl vedle nich si klek ...

Rec: Snad se chtěl modlit. Vím, trestat je lidské, ale odpouštět je božské. Snad i mně tedy Bůh odpustí
Ref.:


Černé oči
Dobrou noc, už jen spi
Zlaté střevíčky
Hlídej lásku

Hv 6.A a 6.B
V 6. třídách se hudební výchova skládá z následujících částí:
1. Zpěv – viz seznam níže
2. Hudební nauka –
• noty, noty na klavíru
• hudební výrazové prostředky
• křížky a béčka
• stupnice
• hudba na jevišti (opera, opereta, muzikál, hudební revue)
• české opery
• hudba a tanec (balet, mazurka, disko…)