Hudební výchova

6. 6.A 6.B 6.C 7. 7.A 7.B 8. 8.A 8.B 9. 9.A 9.B
Hudební výchovu na druhém stupni ve školním roce 2019/2020 vyučují Lucie Sedláková, David Šafář a Petr Erbes.
Hodiny Hv se obvykle skládají ze zpěvu, poslechu, výuky dějin hudby, hudební nauky a z prezentace žákovských projektů.
Výuka většinou probíhá v učebně Čj v přízemí druhého stupně.