POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

      

Předmět Počítačová grafika vyučuje Petr Erbes a výuka obsahuje následující oblasti:
- hardware počítačů a dvojková soustava
- grafický editor GIMP
- grafický editor Corel Draw
- 3D grafický editor 123D Design a 3D tiskárna
- tvorba webových stránek
- programování desky Arduino a řízení jednoduchého robota.
Obsah probíraného učiva je korigován podle možností a schopností žáků.