Počítačová grafika a tvorba webu

6. 6.A 6.B 6.C 7. 7.A 7.B 8. 8.A 8.B 9. 9.A 9.B
Předmět Počítačová grafika a tvorba webu je volitelný předmět pro žáky devátých tříd, který vyučuje Petr Erbes.
Výuka probíhá v prostředí GIMP resp. Corel, Wiring a HTML.