Fyzika

6. 6.A 6.B 6.C 7. 7.A 7.B 8. 8.A 8.B 9. 9.A 9.B

Fyziku ve všech třídách vyučuje pí. uč. Táňa Kacálková, kromě 8.B třídy, kde vzdělává p. řed. E. Střílek