Matematika v příkladech 8. třída
Závěrečné příklady z Matematiky v příkladech

FYZIKA V PŘÍKLADECH 8. TŘÍDA

Domácí úkol na 8. 1. 2018: Zjistěte hustotu vašeho těla.
Objem určete pomocí koupele ve vaně. Práci proveďte buď písemně na papír, nebo ji zpracujte v počítači a odešlete na softpolicka@gmail.com