Fyzika v příkladech

6. 6.A 6.B 7. 7.A 7.B 8. 8.A 8.B 9. 9.A 9.B

Fyzika v příkladech je předmět, kde se opakuje a rozšiřuje látka z dříve probíraných oblastí fyziky.  Částečně tedy jde o doučování z fyziky a částečně o rozšíření znalostí  a jejich obohacení o praktické dovednosti. Hodina obvykle probíhá tak, že se nejdříve něco naměří, poté spočítá a napíše. Jedná se tedy o fyziku jak v příkladech ze života, tak o fyziku v příkladech početních.

Výuka obvykle probíhá v učebně informatiky, fyziky a v okolí školy.

Tahák vzorců ze 7. třídy

Tahák vzorců z 8. a 9. třídy