HLAVNÍ NABÍDKA

        • Aktuality
        • Školní jídelna
        • Svačinky
        • Suplování
        • Přístup rodičů
        • Rozvrh žáků
        • Rozvrh učitelů
        • Plán týdne
        • Kalendář školy
        • Fotogalerie
        • Časopis
        • Tělocvična
        • Źáci školy
        • Učitelé a dospělí
        • Úspěchy žáků
        • Školní projekty
        • Historie školy
        • Přijímací řízení
        • Poruchy učení
        • Spolek přátel
        • Školská rada
        • Materiály ke stažení
        • Kontakty

      Fyzika v příkladech

6. 6.A 6.B 7. 7.A 7.B 8. 8.A 8.B 9. 9.A 9.B

Fyzika v příkladech je předmět, kde se opakuje a rozšiřuje látka z dříve probíraných oblastí fyziky.  Částečně tedy jde o doučování z fyziky a částečně o rozšíření znalostí  a jejich obohacení o praktické dovednosti. Hodina obvykle probíhá tak, že se nejdříve něco naměří, poté spočítá a napíše. Jedná se tedy o fyziku jak v příkladech ze života, tak o fyziku v příkladech početních.

Výuka obvykle probíhá v učebně informatiky, fyziky a v okolí školy.

Ve školním roce 2017/2018 tento předmět nevyučují Eduard Střílek a Petr Erbes.

Tahák vzorců ze 7. třídy

Tahák vzorců z 8. a 9. třídy