HLAVNÍ NABÍDKA

        • Aktuality
        • Školní jídelna
        • Svačinky
        • Suplování
        • Přístup rodičů
        • Rozvrh žáků
        • Rozvrh učitelů
        • Plán týdne
        • Kalendář školy
        • Fotogalerie
        • Časopis
        • Tělocvična
        • Źáci školy
        • Učitelé a dospělí
        • Úspěchy žáků
        • Školní projekty
        • Historie školy
        • Přijímací řízení
        • Poruchy učení
        • Spolek přátel
        • Školská rada
        • Materiály ke stažení
        • Kontakty

      Dějepis

6. 6.A 6.B 7. 7.A 7.B 8. 8.A 8.B 9. 9.A 9.B

Dějepis má žáky obohatit o základní poznatky konání člověka v minulosti.
Důraz klademe na kultivaci historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti.
Důležité je, aby žáci poznali a pochopili děje, skutky a jevy,
které zásadně ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti.
Nadaní žáci se účastní dějepisných olympiád, pracují na samostatných projektech
nebo vytváří seminární práce.
Velmi oblíbené jsou historické exkurze.
Dějepis vyučuje:
p.uč. Zuzana Marešová : 6. a 7. třída
p.uč. Jana Kadeřábková : 8. a 9. třída