HLAVNÍ NABÍDKA

        • Aktuality
        • Školní jídelna
        • Svačinky
        • Suplování
        • Přístup rodičů
        • Rozvrh žáků
        • Rozvrh učitelů
        • Plán týdne
        • Kalendář školy
        • Fotogalerie
        • Časopis
        • Tělocvična
        • Źáci školy
        • Učitelé a dospělí
        • Úspěchy žáků
        • Školní projekty
        • Historie školy
        • Přijímací řízení
        • Poruchy učení
        • Spolek přátel
        • Školská rada
        • Materiály ke stažení
        • Kontakty

      Český jazyk 9. B

Vyučující předmětu: Mgr. Veronika Šimonová

Předmět se na 2. stupni ZŠ dělí na český jazyk - mluvnici (2 h týdně),
český jazyk - literaturu (1 h týdně) a český jazyk - sloh (1 h týdně).

Třídy, které učím, mají výuku jednotlivých částí českého jazyka rozvrženu takto:

2 týdny mluvnice
1 týden literatury
1 týden slohu

Výhod tohoto systému je hned několik, přičemž nejvíce je to znát ve výuce literatury a slohu, kdy nejsme omezeni pouhými
45 minutami týdně, a můžeme se tak hlouběji zabývat danou tématikou.
A v neposlední řadě si žáci nemusí měnit pomůcky každý den, a odpadává tak věčná otázka : "A co vlastně dneska máme?"

Zde je rozpis předmětu a pomůcek na následující dva měsíce. Tentýž rozpis bude samozřejmě vyvěšen i ve třídě.


Rozvrh hodin českého jazyka – květen a červnen 2018

35. týden (30. dubna - 4. května) + 36. týden (7. - 11. května) – MLUVNICE

pomůcky: učebnice Český jazyk 9
pracovní sešit Hravá čeština 9
sešit ČJ – výklad
sešit ČJ – cvičný37. týden (14. - 18. května) – LITERATURA

pomůcky: sešit ČJ – literatura
čítanka 9

38. týden (21. - 25. května) – SLOH

pomůcky: učebnice Český jazyk 9
pracovní sešit Hravá čeština 9
sešit ČJ – sloh

39. týden (28. května - 1. června) + 40. týden (4. - 8. června) – MLUVNICE

pomůcky: viz výše

41. týden (11. - 15. června) – LITERATURA

pomůcky: viz výše

42. týden (18. - 22. června) – SLOH

pomůcky: viz výše


!!! Všechny sešity budou linkované a budou mít nejlépe 40 listů.

!!! Pokud mají žáci zachovalé sešity z loňského školního roku, mohou klidně pokračovat s nimi, to platí i o sešitě na diktáty.
V opačném případě si zakoupí sešit nový.


!!! Všechny učebnice a sešity budou obalené.


Referát o knize na 2. pol. 2017/18

Opatři si zvolenou knihu, přečti ji, nahlédni do učebnice dějepisu a zpracuj referát.
Osnova:

1. Název díla, autor
2. Informace o autorovi, popř. nějakou zajímavost
3. Historický kontext (zásadní světové události, myšlenky související s příběhem)
4. Kdy a kde se příběh odehrává
5. Charakteristiku hl. postav
6. Děj - pouze stručně naznačit
7. Vlastní hodnocení - co a proč se mi líbilo/nelíbilo

ÚHLEDNĚ ZPRACOVANÝ REFERÁT ODEVZDEJ NEJPOZDĚJI V PÁTEK 25. KVĚTNA.