Český jazyk 9. třída

Předmět se na 2. stupni ZŠ dělí na český jazyk - mluvnici (2 h týdně),
český jazyk - literaturu (1 h týdně) a český jazyk - sloh (1 h týdně).

Již před dvěma lety jsem na radu zkušené kolegyně upravila vyučování českého jazyka na následující systém:

2 týdny mluvnice
1 týden literatury
1 týden slohu

Protože si žáci celkem bez problémů na tento systém zvykli, budeme v něm i nadále pokračovat.

Zde je rozpis předmětu a pomůcek na následující dva měsíce. Tentýž rozpis bude samozřejmě vyvěšen i ve třídě.


Rozvrh hodin českého jazyka: duben – červen 2015

32. týden (6. - 10. dubna) + 33. týden (13. – 17. dubna) – MLUVNICE

pomůcky: učebnice Český jazyk 9
pracovní sešit 9
sešit ČJ – výklad
sešit ČJ – cvičný


34. týden (20. – 24. dubna) – LITERATURA

pomůcky: sešit ČJ – literatura
čítanka pro 9. ročník

35. týden (27. dubna – 1. května) – SLOH
pomůcky: učebnice Český jazyk 9

pracovní sešit 9
sešit ČJ – sloh

36. týden (4. – 8. května) + 37. týden (11. – 15. května) – MLUVNICE

pomůcky: viz výše

38. týden (18. – 22. května) – LITERATURA

pomůcky: viz výše

39. týden (25. – 29. května) – SLOH

pomůcky: viz výše

ČERVEN – DLE AKTUÁLNÍ POTŘEBY


!!! Formát A4 je velký sešit, A5 malý, všechny sešity budou linkované a budou mít nejlépe 40 listů.

!!! Sešity ČJ - díktáty máme z předchozích let, v prvních společných hodinách je proto zkontrolujeme
a nové dodají ti, kterým "záhadně zmizel", a ti, kteří jej mají již popsaný.

!!! Všechny učebnice a sešity budou obalené.
Referát na 2. pololetí školního roku 2014/15

Písemně zpracovaný referát (ručně či na PC) odevzdají žáci do 27. května, v červnu pak proběhnou ústní prezentace.

Osnova referátu:
1. Název, autor + info o jeho životě, žánr, počet stran.
2. Místo, čas.
3. Hlavní hrdina, jeho charakteristika v rámci děje (osobní vývoj).
4. Stručný děj.
5. Zajímavá ukázka z díla.
6. Vlastní názor - na hl. postavu, děj, zda jsem se v knize dozvěděl něco nového atd.