HLAVNÍ NABÍDKA

        • Aktuality
        • Školní jídelna
        • Svačinky
        • Suplování
        • Přístup rodičů
        • Rozvrh žáků
        • Rozvrh učitelů
        • Plán týdne
        • Kalendář školy
        • Fotogalerie
        • Časopis
        • Tělocvična
        • Źáci školy
        • Učitelé a dospělí
        • Úspěchy žáků
        • Školní projekty
        • Historie školy
        • Přijímací řízení
        • Poruchy učení
        • Spolek přátel
        • Školská rada
        • Materiály ke stažení
        • Kontakty

      

Pro tento školní rok si opatřete tyto sešity :
524 - ČJ domácí
524 - ČJ literatura
544 - ČJ sloh
544 - ČJ písemné práce
564 - ČJ školní
výkladový sešit používáme stále ten, který jsme založili v 6.třídě

Na literaturu si připrav referát ( 2 za pololetí)
podle této osnovy
REFERÁT O KNIZE - 8. třída
Doporučená osnova:
1. Autor, název knihy, počet stran, žánr
2. Kde a kdy se děj odehrává
3. Cesta hrdiny/hrdinky
Výtvarně (můžete i schematicky) znázorněte cestu, kterou prošel hrdina v průběhu celé knihy.
S kým se potkal, jaké překážky mu byly kladeny do cesty, jak se během cesty on sám měnil, jestli někde bloudil, nebo se rozhodoval na nějaké křižovatce, kam jít. Co na cestě viděl nebo se naučil.
Člověk, který obrázek uvidí, by podle něj měl lépe poznat a pochopit, co postava v příběhu prožila.
Použijte tvrdý papír A4. Na papír uveďte název knihy, autora a jméno postavy.
4. Stručný děj:
(bez prozrazení rozuzlení)
5. Citace :
opsání zajímavého úryvku z knihy
6. Názor na knihu :
(hodnocení 0-10, zábava - čemu jsem se smál/ čeho nebo o koho jsem se bál,
nové informace - co jsem se z knihy dozvěděl,
já a hlavní postavy – sympatie, nesympatie a proč,co nebo koho mi kniha připomněla, věrohodnost…)


Doporučená četba – 8. ročník
Boyne, John: Chlapec v pruhovaném pyžamu
N Crossová, Gillian: Ztraceni – Temný pokoj
Evans, Nicholas: Zaříkávač koní
N de Fombelle, T.: Tobiáš Lolness
F. Christine: My děti ze stanice ZOO
N Gaardner, Jostein: Dívka s pomeranči
Haddon, Mark: Podivný případ se psem
N Hobbs, Will: V divokých vodách
London, Jack: Tulák po hvězdách
Mahmoodyová, B.: Bez dcerky neodejdu
Miller, Warren: Prezydent krokadýlů
Netík, Ondřej: Kejklíří léta
Pavel, Ota: Výstup na Eiger
Procházková, Iva: Soví zpěv
N Procházková, Iva: Uzly a pomeranče
Rolland, Romain: Petr a Lucie
N Rosoffová, Meg: S osudem v zádech
Saint-Exupéry, A.: Malý princ
N Swift, Jonathan: Gulliverovy cesty
Toman, Marek: Můj Golem
Townsendová, S.: Tajný deník Adriana Molea
N Vopěnka, Martin: Spící město
N Zapletal, Miloš: Cvoci