Český jazyk 7. B
Vyučující předmětu: Mgr. Zuzana Marešová

Předmět se na 2. stupni ZŠ dělí na český jazyk - mluvnici (2 h týdně),
český jazyk - literaturu (1 h týdně) a český jazyk - sloh (1 h týdně).

Výuka jednotlivých částí českého jazyka v jednom měsíci je takto:

1 týdny mluvnice
1 týden literatury
1 týdny mluvnice
1 týden slohu

pomůcky:
učebnice Český jazyk 8
pracovní sešit 8
sešit ČJ – výklad
sešit ČJ – cvičný
sešit ČJ – sloh
literatura – pracovní sešit literatury, který si žáci nemusí kupovat

LITERATURA
REFERÁT O KNIZE
Za pololetí přečíst nejméně dvě knihy
Doporučená osnova:
1. Autor, název knihy, počet stran, žánr
2. Kde a kdy se děj odehrává
3. Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika.
4. Stručný děj (bez prozrazení rozuzlení)
7. Názor na knihu (hodnocení 0-10, zábava - čemu jsem se smál/ čeho nebo o koho jsem se bál, nové informace - co jsem se z knihy dozvěděl, já a hlavní postavy – sympatie, nesympatie a proč, co nebo koho mi kniha připomněla, čemu jsem nerozuměl, věrohodnost…)