Český jazyk 6. B

Předmět se na 2. stupni ZŠ dělí na český jazyk - mluvnici (2 h týdně),
český jazyk - literaturu (1 h týdně) a český jazyk - sloh (1 h týdně).

Třídy, které učím, mají výuku jednotlivých částí českého jazyka rozvrženu takto:

2 týdny mluvnice
1 týden literatury
1 týden slohu

Výhod tohoto systému je hned několik, přičemž nejvíce je to znát ve výuce literatury a slohu, kdy nejsme omezeni pouhými
45 minutami týdně a můžeme se tak hlouběji zabývat danou tématikou.
A v neposlední řadě si žáci nemusí přehazovat učení každý den a odpadává tak věčná otázka : "A co vlastně dneska máme?"

Zde je rozpis předmětu a pomůcek na následující dva měsíce. Tentýž rozpis bude samozřejmě vyvěšen i ve třídě.


Rozvrh hodin českého jazyka: květen a červen 2016

36. týden (2. - 6. května) + 37. týden (9. - 13. května) – MLUVNICE

pomůcky: učebnice Český jazyk 6

pracovní sešit 6
sešit ČJ – výklad
sešit ČJ – cvičný


38. týden (16. - 20. května) – LITERATURA

pomůcky: sešit ČJ – literatura
čítanka pro 6. ročník


39. týden (23. - 27. května) - SLOH
pomůcky: učebnice Český jazyk 6
pracovní sešit 6
sešit ČJ – sloh


40. týden (30. května - 3. června) + 41. týden (6. - 10. června) – MLUVNICE

pomůcky: viz výše


42. týden (13. - 17. června) – LITERATURA

pomůcky: viz výše


43. týden (20. - 24. června) – SLOH

pomůcky: viz výše
!!! Formát A4 je velký sešit, A5 malý, všechny sešity budou linkované a budou mít nejlépe 40 listů.

!!! Kromě těchto sešitů mi každý žák odevzdá jeden sešit A5 nadepsaný jako ČJ - diktáty,
který budu mít u sebe a žáci do něj budou pravidelně psát diktáty, prověrky a pravopisná cvičení.

!!! Všechny učebnice a sešity budou obalené.Referát na 2. pololetí školního roku 2015/16

Písemně zpracovaný referát (ručně či na PC) odevzdají žáci do čtvrtka 26. května, v červnu pak proběhnou ústní prezentace.

Osnova referátu:
1. Název, autor + info o jeho životě, žánr, počet stran.
2. Místo, čas.
3. Hlavní hrdina, jeho charakteristika v rámci děje (osobní vývoj).
4. Stručný děj.
5. Zajímavá ukázka z díla.
6. Vlastní názor - na hl. postavu, děj, zda jsem se v knize dozvěděl něco nového atd.