Český jazyk 6. A

Předmět se na 2. stupni ZŠ dělí na český jazyk - mluvnici (2 h týdně),
český jazyk - literaturu (1 h týdně) a český jazyk - sloh (1 h týdně).

Třídy, které učím, mají výuku jednotlivých částí českého jazyka rozvrženu takto:

2 týdny mluvnice
1 týden literatury
1 týden slohu

Výhod tohoto systému je hned několik, přičemž nejvíce je to znát ve výuce literatury a slohu, kdy nejsme omezeni pouhými
45 minutami týdně a můžeme se tak hlouběji zabývat danou tématikou.
A v neposlední řadě si žáci nemusí přehazovat učení každý den a odpadává věčná otázka : "A co vlastně dneska máme?"

Zde je rozpis předmětu a pomůcek na následující dva měsíce. Tentýž rozpis bude samozřejmě vyvěšen i ve třídě.


Rozvrh hodin českého jazyka – květen a červen 2019

36. týden (6. - 10. května) + 37. týden (13. - 17. května) – MLUVNICE

pomůcky: učebnice Hravá čeština 6
pracovní sešit Hravá čeština 6
sešit ČJ – výklad
sešit ČJ – cvičný


38. týden (20. - 24. května) – LITERATURA

pomůcky: sešit ČJ – literatura
čítanka 6

39. týden (27. - 31. května) – SLOH

pomůcky: učebnice Hravá čeština 6
pracovní sešit Hravá čeština 6
sešit ČJ – sloh
40. týden (3. - 7. června) + 41. týden (10. - 14. června) – MLUVNICE

pomůcky: viz výše

42. týden (17. - 21. června) – LITERATURA

pomůcky: viz výšeREFERÁT NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/19.
Osnova:
1. Název, autor díla
2. Stručný životopis autora
3. Hlavní postava, její charakteristika
4. Stručný děj
5. Vlastní hodnocení knihy, příběhu, postav

REFERÁT ODEVZDEJ NEJPOZDĚJI DO PÁTKU 31. KVĚTNA BUĎ V PAPÍROVĚ FORMĚ (RUKOPIS ČI NA PC),
NEBO POŠLI MAILEM (V KONTAKTECH)