Český jazyk

6. 6.A 6.B 6.C 7. 7.A 7.B 8. 8.A 8.B 9. 9.A 9.B

Předmět český jazyk a literatura má podle nás, češtinářů naší školy,
vést nejen ke schopnostem správně a adekvátně mluvit a psát,
což není v naší společnosti bohužel samozřejmé,
ale také ke schopnostem přemýšlet o našem okolí i o nás samotných
a vyjádřit své chápání jak formou ústní, tak písemnou na pozadí české a světové literatury,
která nám ukazuje možné cesty tohoto složitého procesu.
Žáci se učí interpretovat své reakce a pocity tak,
aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích
a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama.
Český jazyk vyučuje p.uč. Lucie Sedláková, p.uč. Zuzana Marešová a p.uč. Martin Horák.