HLAVNÍ NABÍDKA

        • Aktuality
        • Školní jídelna
        • Svačinky
        • Suplování
        • Přístup rodičů
        • Rozvrh žáků
        • Rozvrh učitelů
        • Plán týdne
        • Kalendář školy
        • Fotogalerie
        • Časopis
        • Tělocvična
        • Źáci školy
        • Učitelé a dospělí
        • Úspěchy žáků
        • Školní projekty
        • Historie školy
        • Přijímací řízení
        • Poruchy učení
        • Spolek přátel
        • Školská rada
        • Materiály ke stažení
        • Kontakty

      Český jazyk

6. 6.A 6.B 7. 7.A 7.B 8. 8.A 8.B 9. 9.A 9.B

Předmět český jazyk a literatura má podle nás, češtinářů naší školy,
vést nejen ke schopnostem správně a adekvátně mluvit a psát,
což není v naší společnosti bohužel samozřejmé,
ale také ke schopnostem přemýšlet o našem okolí i o nás samotných
a vyjádřit své chápání jak formou ústní, tak písemnou na pozadí české a světové literatury,
která nám ukazuje možné cesty tohoto složitého procesu.
Žáci se učí interpretovat své reakce a pocity tak,
aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích
a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama.
Český jazyk vyučuje p.uč. Veronika Šimonová a p.uč. Zuzana Marešová.