Anglický jazyk

3. 3.A 3.B 4. 4.A 4.B 5. 5.A 5.B 6. 6.A 6.B 6.C 7. 7.A 7.B 8. 8.A 8.B 9. 9.A 9.B

Výuka anglického jazyka se zaměřuje na každodenní komunikační situace, tak aby žáci byli schopni rozumět, adekvátně reagovat na cizí jazyk a orientovat se v cizojazyčném prostředí. K tomu patří přiměřené znalosti anglicky - mluvících zemí a jejich kultur.