HLAVNÍ NABÍDKA

        • Aktuality
        • Školní jídelna
        • Svačinky
        • Suplování
        • Přístup rodičů
        • Rozvrh žáků
        • Rozvrh učitelů
        • Plán týdne
        • Kalendář školy
        • Fotogalerie
        • Časopis
        • Tělocvična
        • Źáci školy
        • Učitelé a dospělí
        • Úspěchy žáků
        • Školní projekty
        • Historie školy
        • Přijímací řízení
        • Poruchy učení
        • Spolek přátel
        • Školská rada
        • Materiály ke stažení
        • Kontakty

      Anglický jazyk

3. 3.A 3.B 4. 4.A 4.B 5. 5.A 5.B 6. 6.A 6.B 7. 7.A 7.B 8. 8.A 8.B 9. 9.A 9.B

Výuka anglického jazyka se zaměřuje na každodenní komunikační situace, tak aby žáci byli schopni rozumět, adekvátně reagovat na cizí jazyk a orientovat se v cizojazyčném prostředí. K tomu patří přiměřené znalosti anglicky - mluvících zemí a jejich kultur.