Anglický jazyk

3. 3.A 3.B 4. 4.A 4.B 5. 5.A 5.B 6. 6.A 6.B 6.C 7. 7.A 7.B 8. 8.A 8.B 9. 9.A 9.B

Dva projekty o škole v Powerpointu si můžete prohlédnout tady a rovněž zde.

Výuka anglického jazyka se zaměřuje na každodenní komunikační situace, tak aby žáci byli schopni rozumět, adekvátně reagovat na cizí jazyk a orientovat se v cizojazyčném prostředí. K tomu patří přiměřené znalosti anglicky mluvících zemí a jejich kultur.