Sportovní hry pro zájemce 3. a 5. tříd probíhají:
děvčata - každé pondělí od 13,30 do 14,15 hodin
chlapci - každý pátek od 12,40 do 13,25 hodin ve sportovní hale.
Na děvčata se těší Mgr. Olga Kotvová na chlapce pak Mgr. David Šafář