Kalendář školy pro školní rok 2019/2020

Co se děje ve školním roce 2019/2020 Datum Počáteční a koncový den
Zahájení školního roku 2. 9. 2019 pondělí
Podzimní prázdniny 29. 10. - 30. 10. 2019 úterý - středa
Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 vyučování začíná v pondělí 6. 1. 2020
Pololetní prázdniny 31. 1. 2020 pátek
Jarní prázdniny 10. 2. - 16. 2. 2020 pondělí - pátek
Velikonoční prázdniny + Velikonoční pondělí 9. 4. - 13. 4. 2020 čtvrtek-pondělí
Svátek práce 1. 5. 2020 čtvrtek
Den osvobození 8. 5. 2020 pátek
Ukončení školního roku a vysvědčení 26. 6. 2020 pátek
Ředitelské volno 29. a 30. 6. 2020 pondělí a úterý
Hlavní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2020 sobota - neděle

Den otevřených dveří - pátek 3. 4. 2020, 13 - 16 hod.
Talentové zkoušky, přihlášky odeslat tak, aby je ředitelství SŠ obdrželo do 30. 11. 2019
Přihlášky na školu odesílá uchazeč tak, aby je ředitel SŠ obdržel do 1. 3. 2020
Termíny přijímacích zkoušek na střední školy:
čtyřleté obory - 14. a 15. duben 2020
osmileté obory - 16. a 17. duben 2020

Zápis do 1. třídy 3. 4. 2020 14-17 hod.
Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. třídy - pondělí 29. 6. 2020

Pedagogické rady
1. Středa 13. 11. 2019 od 13:00
2. Pondělí 27. 1. 2020 od 14:00
3. Úterý 7. 4. 2020 od 13:00
4. Úterý 23. 6. 2020 od 14:00

Třídní schůzky
1. Středa 13. 11. 2019 14:30 – 17 hod.
2. Úterý 14. 1. 2019 14 - 16:30 hod.
3. Úterý 7. 4. 2020 14:30 - 17 hod.

Konzultační hodiny
Rodiče mohou po domluvě navštívit vyučujícího kdykoliv mimo jeho vyučovací hodiny.
Provozní porady
27. 8. 2019 úterý 8:00 hod.
2. 9. 2019 pondělí 9:00 hod.
30. 6. 2020 pátek 9:30 hod.
Další porady dle aktuální potřeby
Prověrka BOZP duben 2020
Rada školy : dle plánu schůzí
Týden na výlety tříd: 8. - 12. 6. 2020 E. Střílek