HLAVNÍ NABÍDKA

        • Aktuality
        • Školní jídelna
        • Svačinky
        • Suplování
        • Přístup rodičů
        • Rozvrh žáků
        • Rozvrh učitelů
        • Plán týdne
        • Kalendář školy
        • Fotogalerie
        • Časopis
        • Tělocvična
        • Źáci školy
        • Učitelé a dospělí
        • Úspěchy žáků
        • Školní projekty
        • Historie školy
        • Přijímací řízení
        • Poruchy učení
        • Spolek přátel
        • Školská rada
        • Materiály ke stažení
        • Kontakty

Kalendář školy pro školní rok 2017/2018

Co se děje ve školním roce 2017/2018 Datum Počáteční a koncový den
Zahájení školního roku 4.9.2016 pondělí
Den čs. státnosti 28. 9. 2017 čtvrtek
Ředitelské volno 29. 9. 2017 pátek
Podzimní prázdniny 26. 10. - 27. 10. 2017 čtvrtek - pátek
Den boje za svobodu 17. 11. 2017 pátek
Vánoční prázdniny 23. 12. 2017 - 2. 1. 2018 sobota - úterý(vyučování začíná ve středu 3. 1. 2018)
Pololetní prázdniny 2. 2. 2018 pátek
Jarní prázdniny 12. 3. - 18. 3. 2018 pondělí - pátek
Velikonoční prázdniny + Velikonoční pondělí 29. 3. - 30. 3. 2018 čtvrtek-pondělí
Ředitelské volno + Svátek práce 30. 4. - 1. 5. 2018 pondělí až úterý
7. - 8. 5. 2018 pondělí až úterý
Den vítězství 8. 5. 2018 úterý
Nejkrásnější den ve školním roce 29. 6. 2018 pátek
Hlavní prázdniny 30. 6. - 31. 8. 2018 sobota - neděle

Den otevřených dveří - pátek 8. 9. 2018, 13-16 hod.
Zápis do 1. třídy 6.4.2018 pátek od 14,00 hod.
Přijímací řízení na střední školy
- přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají do 30. listopadu 2017 pro 1. kolo přijímacího řízení;
- přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2018 pro 1. kolo přijímacího řízení;
Přijímací zkoušky na střední školy 1. kolo od 12. dubna do 28. dubna 2018;
Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. třídy - čtvrtek 28.6.2018
Ředitelské volno - ředitel vyhlašuje řed.volno na dny 29.9.2017 pátek, 30.4.2018 pondělí a 7.5.2018 pondělí

Pedagogické rady
1. Úterý 14.11.2017 od 13:00
2. Středa 24. 1. 2018 od 14:00
3. Pondělí 16. 4. 2018 od 13:00
4. Pondělí 25. 6. 2018 od 14:00

Třídní schůzky
1. Úterý 14. 11. 2017 14:30 – 17 hod.
2. Pondělí 15. 1. 2018 14 - 16:30 hod
3. Pondělí 16. 4. 2018 14:30 - 17 hod.

Konzultační hodiny
Rodiče mohou po domluvě navštívit vyučujícího kdykoliv mimo jeho vyučovací hodiny.
Provozní porady
30. 8. 2017 středa 8:00 hod.
1.9.2017 pátek 8:00 hod. BOZP + PO
4. 9. 2017 pondělí 9:30 hod.
29. 6. 2018 pátek 9:30 hod.
Další porady dle aktuální potřeby
Prověrka BOZP duben 2018
Rada školy - dle plánu schůzí
Týden na výlety tříd - 11. - 15. 6. 2018

Předpokládané údaje (mohou být změněny) o aktuálních změnách budete jistě v předstihu, prostřednictvím třídních učitelů nebo webových stránek, informováni.

E. Střílek


Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2017/2018

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.
Pro přijímací řízení ve školním roce 2017/2018 platí zejména:
- přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají do 30. listopadu 2017 pro 1. kolo přijímacího řízení;
- přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2018 pro 1. kolo přijímacího řízení;
• uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání k 30. listopadu a až na 2 obory vzdělání k 1. březnu; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;
• termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění je stanoven v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2018; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2018;
• termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2018;
• termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2018;
• přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2018; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání.


REDIZO školy: 600100596
IZO školy: 002 518 112
IČO školy: 70154520