HLAVNÍ NABÍDKA

        • Aktuality
        • Školní jídelna
        • Svačinky
        • Suplování
        • Přístup rodičů
        • Rozvrh žáků
        • Rozvrh učitelů
        • Plán týdne
        • Kalendář školy
        • Fotogalerie
        • Časopis
        • Tělocvična
        • Učitelé a dospělí
        • Školní družina
        • Úspěchy žáků
        • Školní projekty
        • Historie školy
        • Přijímací řízení
        • Poruchy učení
        • Spolek přátel
        • Školská rada
        • Materiály ke stažení
        • Kontakty


      16. 10. 2019 Středověk
Dne 10. října 2019 se žáci tříd 7. A, 7. B, 8. A a 8. B zúčastnili projektového dne s názvem STŘEDOVĚK. Připomněli si dobu vlády krále Přemysla Otakara II., povídali si o založení našeho města a také o způsobu života ve středověku. Vlastnoručně napsali text gotickým písmem, posléze si ho zapečetili pečetním voskem a vyrobili malý "erbík" s pečetí ze včelího vosku. Příjemné dopoledne pak završili vyzkoušením středověkého oblečení, drátěné košile a přilby. Několik fotografií naleznete ve fotogalerii.

      15. 10. 2019 Kavčí úterky
Ve fotogalerii naleznete fotografie a výsledky z Kavčích úterků.

      8. 10. 2019 Technohrátky
2. října se vybraní žáci osmých a deváté třídy zúčastnili soutěžního dopoledne s názvem Technohrátky. Žáci školu dobře reprezentovali a v konkurenci deseti škol obsadili jednou 2. a jednou 3. místo. Fotografie z této akce naleznete zde.

      4. 10. 2019 SPORTOVNÍ HRY - 1. stupeň
Sportovní hry pro zájemce 3. až 5. tříd probíhají:
pro chlapce každý pátek od 12,40 do 13,25 hodin (6. vyučovací hodina)
pro děvčata každé pondělí od 13,30 do 14,15 (7. vyučovací hodina) ve sportovní hale ZŠ Na Lukách.
Kroužek je zaměřen na zdokonalení atletických činností a aktivit a také prohloubení návyků v kolektivních sportech. (kroužek je zdarma)
Těšíme se na vás - Olga Kotvová a David Šafář.

      28. 9. 2019 Fotografie ze Zahradní slavnosti
Ve fotogalerii se zjevily fotografie z letošní zářiové Zahradní slavnosti.

      24. 9. 2019 Čtvrtá místa ve čtyřboji
.

V pátek 20. 9. 2019 se mladší a starší dívky z 2. stupně účastnily atletického klání ve 4 - boji. Svitavský atletický stadion hostil nejlepší družstva z celého okresu.
Naše zastoupení mladších žákyň z 6. - 7. tříd bylo následující: A. Voborníková, M. Sílová, Z. Krumeyová, V. Pleváková, M. Jílková. Tyto žákyně skončily čtvrté.
Starší žákyně z 8. – 9. ročníků vybojovaly rovněž 4. místo. Šlo o B. Otcovskou, V. Červenou, V. Vraspírovou a H. Velechovou.(včechny děvčata jsou z osmého ročníku)
Okolnosti a domluva s žákyněmi je rok od roku složitější. Zdravotní problémy, sebedůvěra a hlavně sebeovládání ukázalo již v rámci formování družstev pří přespolním běhu své.
Přesto se znovu, naše škola pokusila sečíst a poslat k porovnání výkony z krátkých běhů, skoků, hodů, vrhů a delších běhů.
Díky těmto výkonům se děvčata nominovala na toto okresní kolo. Sběrný autobus nás v 7:30h. vyzvednul a až v 15:10h. jsme byli všichni zpět v Poličce.
Děkujeme za výkony a reprezentaci školy. S. Nožka

      18. 9. 2019 Přespolní běh
Informace, výsledky a fotografie naleznete zde.


      29. 8. 2019 Informace ze školní družiny
V pondělí 2. 9. 2019 je provoz školní družiny pouze do 13 hodin.

      20. 8. 2019 Rozhovor s panem řídícím Mgr. Eduardem Střílkem
Kdy nastupují učitelé?
Sraz je v úterý 27. srpna v 8.00 ve školní jídelně. Mohou se těšit na školení BOZP paní Valenové.
Kdy nastupují děti?
V pondělí 2. září v 8.00. Nikoliv do jídelny, ale každý do své třídy.
Kolik máme prvních tříd, kdo bude třídní učitel a kde budou mít třídu?
První třídy budou dvě, 1.A má Mgr. Monika Jehličková a bude v přízemí prvního stupně na konci chodby vpravo, 1.B má Mgr. Milan Matouš, který má třídu v prvním patře vpravo na konci.
Jak to bude se šestými třídami?
Letos budou tři šesté třídy a v nich tři nové kolegyně. 6.A bude mít jako třídní Mgr. Klára Podsedníková ve druhém patře druhého stupně. 6.B bude rovněž ve druhém patře a její třídní bude Mgr. Olga Kotvová. Třídní 6.C bude Mgr. Lucie Sedláková v prvním patře.
Ještě nějaké novinky?
Přibude ještě učitel českého a německého jazyka Mgr. Martin Horák, místo Hany Pokorné nově do družiny nastoupí Andrea Šafránková. Ve škole bude také 10 asistentů pedagoga.
Jaké byly prázdniny ve škole?
Z počátku zde byla návštěva dospělých Maďarů z Ebes, poté Black Angels, florbalisté z Prahy, příměstský tábor Veselá věda a nakonec stolní tenisté z Chrudimi.
Co říci nakonec?
Věřím, že nový školní rok bude stejně skvělý jako roky předešlé.
Díky za rozhovor, také se, stejně jako všichni žáci, těším do školy. Huráááááá! P.Erbes

      28. 6. 2019 Nové fotografie
Ve fotogalerii se zjevily fotografie ze slavnostního předávání vysvědčení na radnici, z pobytu kamarádů z Maďarska, z představení žáků 1.B a z činnosti 2.A.

      24. 6. 2019 Fotografie tříd
Ve fotogalerii naleznete fotografie tříd z června 2019.


      218. 6. 2019 Nové fotografie
Ve fotogalerii naleznete nové fotografie z 1.A.

      12. 6. 2019 Výlet 9. třídy
Jediné foto z třídenního výletu 9. třídy na trase Polička - Damašek - Milovy - Damašek - Polička .

      12. 6. 2019 Přírodovědné zprávy
Fotografie a celkové výsledky Kavčích střed naleznete ve
fotogalerii.


      3. 6. 2019 Výlet 9. třídy
Informace o výletě naleznete zde. Cena za obědy (250 Kč) je bez polévky a pití.

      29. 5. 2019 Nové fotografie
Ve fotogalerii naleznete nové fotografie 2.A a atletického družstva na krajském kole v Pardubicích.

      29. 5. 2019 Přírodopisná soutěž
Kdo hledá výsledky školního kola, nechť si na ně klikne.

      27. 5. 2019 Schůzka rodičů budoucích prvňáčků s třídními učiteli.
Ve středu 29. května v 16.00 proběhnou rodičovské schůzky budoucích prvňáčků s jejich třídními učiteli (Mgr. Monika Jehličková a Mgr. Milan Matouš). Schůzky proběhnou v přízemí a v prvním patře prvního stupně.

      13. 5. 2019 Mc Donalś Cup - okresní kolo
Vítězné družstvo z oblastního kola obsadilo výborné třetí místo v okresním kole této prestižní soutěže.
Ve své základní skupině chlapci porazili týmy ZŠ z Lubné a Sebranic (2:0), ZŠ Palackého Mor. Tř. (1:0) a ZŠ Sokolovská Sy (2:0).
V semifinále pak podlehli chlapcům ze ZŠ Dolní Újezd (0:2).
V boji o třetí příčku opět vyhráli stejným rozdílem nad fotbalisty ze ZŠ Palackého Mor. Tř.
Za reprezentaci děkujeme těmto žákům: 3.B - M. Pentek, O. Němec, M. Bureš, J. Novotný, 3.A - P. Roušar, D. Špaček, R. Chorvatovič a J. Romportl
2.A - R. Mlynář, 2.B J. Zach, M. Matouš a A. Dosoudil

      15. 5. 2019 Pohár rozhlasu
9. 5. 2019 hostil náš sportovní areál školy poličska v rámci atletického klání družstev POHÁRU ROZHLASU. Nakonec byly v oblastním kole první jak mladší, tak i starší dívky. Mladší hoši skončili třetí a starší chlapci druzí. Na postup do okresu se čekalo. Podle bodů postoupili všechny naše dívky a za Gymnázium, které nejelo, mohli 14. 5. do Litomyšle hájit naše barvy i mladší hoši, kteří z postupového šestého místa vylepšili svou okresní pozici na pěknou pátou příčku. Mladší dívky se za studeného počasí propracovali z předposledního postupového postu na 3. místo a starší s přehledem znovu zvítězily. Uvidíme, jak se postoupivším mladším a starším holkám bude dařit 21. 5. v kraji na atletickém stadionu v Pardubicích.


      15. 5. 2019 Kurzy angličtiny pro děti 2019/2010
ZŠ Na Lukách ve spolupráci s Jazykovou školou Zelený domeček otevírá konverzační kurzy angličtiny formou hry. Přihlaste se ještě dnes! Nejpozději do 12. 06. 2019.
Kontakt: Barbora Krištofová, 777 676 602, info@zelenydomecek.cz, www.zelenydomecek.cz


      15. 5. 2019 2.A v muzeu, při čarodějném učení a v parlamentu
Fotografie najdete ve fotogalerii.

      26. 4. 2019 Jarní příroda
25. dubna se již potřetí vydala třída 1.B na procházku do lesa ukázat svým ponožkám tentokrát jarní přírodu.
Při poznávání jarních květin znovu objevila místa, která byla minule přikryta sněhem.
Dokonce se objevily domečky postavené pro ponožky na podzim!
Po jejich opravě si žáci vyzkoušeli poznávání různých přírodnin hmatem i čichem a vyzkoušela pocity ptačích rodičů, kteří shání potravu pro svá mláďata a přitom je honí jestřáb.
Všechno, co jsme zažili v lese ve třech ročních obdobích, si rodiče mohou prohlédnout ve čtvrtek 2. 5. spolu s divadelním představením ponožek.
O přestávkách jsou vítáni všichni návštěvníci.


      25. 4. 2019 Poznávání živočichů
Štěpánka Švandová (6.B) a Tomáš Groulík (7.A) se umístili oba na druhých místech v oblastním kole přírodovědné soutěžě:
"Poznávání živočichů". Gratulujeme!

      25. 4. 2019 Mc Donald´s Cup, Kategorie A (3.tř.)
Ve čtvrtek 25. dubna 2019 na domácím sportovišti proběhlo oblastní kolo v kopané, tzv. "mekáč".
Naši chlapci z 2. a 3. tříd zvítězili, když porazili chlapce z Bystrého (5:1) a ze ZŠ Masarykova (6:1).
Chlapci nastoupili v této sestavě: M. Pentek, O. Němec, M. Bureš, J. Novotný, P. Roušar, D. Špaček, R. Chorvatovič, R. Mlynář a J. Zach,
který se stal se sedmi brankami nejlepším střelcem celého turnaje.
13. května pojedou hoši do Svitav sehrát okresní turnaj této tradiční soutěže v kopané.


      24. 4. 2019 HRY BEZ HRANIC
Ve středu naše osmičlenné družstvo vybrané z děvčat a chlapců z 2. až 5. tříd
obsadilo krásné 3. místo v dovednostních soutěžích pořádaných v tělocvičně ZŠ Masarykova.
Celý projekt byl zařazen v rámci výročí Masarykovy školy.
Gratulujeme k zisku poháru a děkujeme za reprezentaci.
      17. 4. 2019 VÝSLEDKY POZNÁVAČKY
Výsledky poznávací soutěže si můžete prohlédnout zde.

      16. 4. 2019 INFORMACE
Výsledek průzkumu v 1. a 2. třídách - zájmu o volné dny (ředitelské volno):
30 rodičů bylo pro udělení volna, ostatní byli proti.
      Ředitel školy ve dnech 9. a 10. 5. 2019 ředitelské volno nevypíše.

      9. 4. 2019 ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO PRVNÍ TŘÍDY
Dokument si můžete otevřít ZDE .

      3. 4. 2019 ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY - INFORMACE
Podle potřeby si můžete stáhnout potřebné dokumenty: Dotazník pro rodiče, Kritéria přijetí, Oznámení o registračním čísle, Postup u zápisu, Žádost o odklad a Žádost o přijetí.

      3. 4. 2019 Přírodopisná soutěž
Foto a PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY z PŘÍRODOPISNÉ POZNÁVACÍ SOUTĚŽE: Kavčích střed-2018-19 najdete zde. S. Nožka


      27. 2. 2019 Nové fotografie
Ve fotogalerii najdete pravěké vesnice žáků ze 4.A a letošní lyžařský výcvik prvního stupně.

Beseda pro zájemce z řad rodičů, učitelů a široké veřejnosti se uskuteční 21. 3. 2019

      27. 2. 2019 Fotografie z činnosti 2.A
Fotografie naleznete ve fotogalerii.

      21. 2. 2019 FLORBAL I. Kategorie (3.tř.)
V pátek 21. února naši chlapci z 3. tříd zvítězili v oblastním kole ve florbale, když porazili chlapce z Bystrého, Pomezí i ze ZŠ Masarykova.
Chlapci nastoupili v této sestavě: M. Pentek, O. Němec, M. Bureš, M. Andrlík, T. Škorpík, P. Roušar, D. Špaček, R. Chorvatovič a J. Romportl.
V této kategori se dál nepostupuje.

      20. 2. 2019 Zápis do 1. třídy bude 5. dubna
Pro odklad povinné školní docházky je nutné donést:
žádost o odklad školní docházky
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
vyjádření odborného lékaře      20. 2. 2019 1.B na výpravě do lesa
Zimní počasí se konečně umoudřilo a umožnilo nám, 1. B, vydat se opět na výpravu do lesa, abychom ukázali ponožkám les v zimě. Děti jako správní návštěvníci přinesly pohoštění pro ptáky a myslely na přezimující zvířátka, aby je příliš nerušily. Příjemnou vycházku si zpestřily zajímavými hrami a hledáním pokladu. Do třídního lapače zážitků děti přispěly dalšími pestrými úlovky. Gabriela Švihlová, třídní učitelka

      20. 2. 2019 Lyžařský výcvik
Fotografie z lyžařského výcviku naleznete ve fotogalerii.

      22. 1. 2019 Olympiáda z angličtiny
Dne 22.1.2019 se uskutečnilo školní kolo olympiády v angličtině. Výsledky jsou zde.

      22. 1. 2019 „Kavárna Spolek“ opět v akci!
Během třídních schůzek, které se konaly v úterý 15. ledna, byla znovu již poněkolikáté, ve vestibulu školy otevřena „Kavárna Spolek“. V provozu byla celé odpoledne, tentokrát v režii 5. B. Bylo po vánocích a tak jsme se trochu báli, jak půjde na odbyt to „dobré“, co upekly ochotné maminky či babičky ke kávě nebo čaji. Ukázalo se, že obavy byly zcela zbytečné! Pro dobrou věc se podařilo prodat vše. Výtěžek z prodeje těchto dobrot činil neuvěřitelných 2 611,- Kč! Získaný finanční výtěžek byl rozdělen na poloviny. O tom, na který dobročinný či charitativní úmysl bude polovina peněz zaslána, si rozhodli sami žáci 5. B. Stejně jako v loňském roce se rozhodli svoji polovinu věnovat postižené Natálce z Borové na nákup potřebných pomůcek. Druhá polovina získané částky putovala do pokladny Spolku, ze které pak těží všichni žáci. Smyslem akce je nejen zpříjemnit rodičům a učitelům třídní schůzky, ale také vzbudit v žácích zájem o dobročinnost, charitu a v neposlední řadě získat nějaké další finanční prostředky pro Spolek, ze kterých pak těží všichni žáci. Děkujeme všem, kteří se v Kavárně Spolek zastavili a přispěli tak na dobrou věc!

      22. 1. 2019 Fotky a výsledky z dalšího lednového lezení
Pokud by někoho zajímaly výsledky lednového závodu, tak je najde zde a fotografie jsou tuto v ve fotogalerii.

      15. 1. 2019 Fotky a výsledky z lednového lezení
Pokud by někoho zajímaly výsledky lednového závodu, tak je najde zde a fotografie jsou tuto v ve fotogalerii.

      KRÁSNÝ NOVÝ ROK
Přejeme všem zaměstnancům a žákům krásný Nový rok 2019. S radostným očekáváním nových zážitků se sejdeme v pondělí 7. ledna.

      19. 12. 2018 Pozvánka na oblastní kolo v lezení
Na tomto odkazu si můžete zobrazit pozvánku na oblastní kolo v lezení. Pokud by někoho zajímaly výsledky školního kola, najde je zde .

      19. 12. 2018 Fotografie ze 3.A
Ve fotogalerii můžete shlédnout fotografie ze třídy 3.A. Uvidíte, kterak pečou cukroví a baví se ve vánoční dílně.

      10. 12. 2018 Florbalové úspěchy dívek
Ve fotogalerii můžete shlédnout fotografie z florbalových klání. Pokud by někoho zajímaly celkové výsledky, najde je zde .

      4. 12. 2018 Šachy - okresní kolo
Ve Svitavách proběhlo okresní kolo v šachu družstev. Družstvo z prvního stupně obsadilo krásné třetí místo. Složení týmu bylo:
J. Trávníček (4.B), P. Jílek (5.A), L. Kučera a L. Jílek (oba z 5.B)
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

3. 12. 2018 ŘEDITELSKÉ VOLNO
Na návrh Školské rady na čtvrtek 3. ledna. a pátek 4. ledna 2019 vyhlašuji ŘEDITELSKÉ VOLNO (v souladu s novelou školského zákona č. 561/2004Sb., § 24 odst. 2).
Mgr.Eduard Střílek, ředitel školy

      28. 11. 2018 Novinky ve fotogalerii.
Ve fotogalerii můžete nalézt něco z činnosti prvního stupně.
V listopadu zde probíhal přírodovědný projekt zaměřený na pozorování přírody, který vedla paní Feltlová. Velmi zajímavým a poutavým způsobem přiblížila dětem to, jak pozorovat přírodniny nejen okem, ale i mikroskopem, lupou a jinými způsoby.
Další skupinu fotografií tvoří obrázky ze 2. A, kde se stále něco děje. V listopadu proběhlo Šmoulí vaření na Střední škole zemědělské, p. Stodola, tatínek jedné žákyně, povyprávěl o rodokmenech a v centrech se stále pilně pracuje.

     8. 11. 2019 BESEDA - ZAČÍT SPOLU.
Beseda nejen pro rodiče příštích prvňáčků proběhne 28. listopadu od 16.00 ve třetí třídě.     1.A ve fotografiích
Ve fotogalerii můžete nalézt něco z činnosti 1.A

     5. 11. 2019 Volba povolání a deváťáci.
Naši deváťáci prodělávají složité období. Rozhodují se o tom, co bude od září 2019. Pomoci jim při volbě mají návštěvy zástupců středních škol na naší škole a také návštěvy žáků na středních školách. ¨ Zapojili se do projektu pardubického kraje "Technohrátky" => propagace středních škol s technickým zaměřením. Účastnili jsme se již dvou exkurzí, které jsou vždy na konec spojeny s vědomostní soutěží o dané škole. Na Střední zemědělsko-technické škole v Litomyšli skončili naši žáci čtvrtí a na Stavební škole ve Vysokém Mýtě tuto soutěž v konkurenci devíti ZŠ vyhráli.

     BASKETBALOVÁ ŠKOLA
BK Tuři Svitavy (oddíl hrající nejvyšší soutěž) znovu otevřel na naší škole přípravku zaměřenou na zvýšení pohyblivosti a naučení se basketbalovým dovednostem. Školka je otevřena v době družiny pro šikovné druháky, pohybu chtivé třeťáky, čtvrťáky a páťáky od 2.10. každé úterý mezi 14.-tou a 15.-tou hodinou. Více informací na plakátu v šatnách 1. stupně.

     Z činnosti 2.A
Kdyby někdo chtěl vidět, jak žáci 2.A brázdí dopravní hřiště nebo jak pracují v centrech, ať se podívá do fotogalerie.

     4. 10. 2018 PONOŽKY NA VÝLETĚ
Třída 1.B se ve čtvrtek 4. 10. vydala do nedalekého lesa, aby ukázala ponožkám, jak vypadá podzimní les. Protože jsou ponožky většinou zavřené v botách a doma zažijí jen nudu, zatoužila jedna z nich po pořádném dobrodružství. A tak i další ponožky se jmény jako Prvouk, Zeman, Martinka, Terezka a další se seznámily s ponožkovým desaterem, jak se chovat v lese, co si s sebou zabalit a vyrazily. V lese jsme společně hráli hry, které nám pomohly pochopit pocity zvířecích i rostlinných obyvatel, když les navštívíme my, lidé. Ponožkám se v lese moc líbilo, každá dostala nový domeček z přírodnin a pomohly dětem najít poklad - kukátka na podrobné pozorování přírody. Krásná místa jsme nafotili, abychom je mohli porovnat i v zimním období a také na jaře a v létě. Druhý den jsme si ve škole náš výlet zhodnotili a vytvořili Lesní deníky. Ty nám s přinesenými přírodninami budou dlouho připomínat příjemně strávené dopoledne. Fotografie jsou umístěny ve školní fotogalerii.
Gabriela Švihlová, třídní učitelka

     29. 9. 2018 ŠIKANA A ODHALOVÁNÍ SKRZ APLIKACI
Šikana je skrytý a nepřístupný jev. V mnoha případech všichni přímí účastníci z různých důvodů brání jejímu odhalení. A to i trpící oběti. Pro učitele je nesmírně obtížné a při běžné výuce v podstatě nemožné šikanu zachytit. Mlčící žáci, kteří normy agresorů nepřijali, ale bojí se něco udělat, mohou skrz aplikaci anonymně nahlásit šikanu na:
www.nntb.cz/s/ab06647

     27. 9. 2018 SLAVNÉ VÍTĚZSTVÍ
Dívčí družstvo ve složení Bára Otcovská, Lucie Němcová, Karolína Kanovníková, Valerie Vraspírová, Adéla Andrlová a Hana Velechová vyhrálo v Pardubicích krajskou soutěž v přespolním běhu. Fotografie jsou umístěny ve školní fotogalerii.
Všem vítězkámm gratulujeme, Báře dvojnásob, neboť doběhla jako druhá!.

     K VOLBĚ POVOLÁNÍ
Vše co potřebuje znát ten, kdo opouští naši školu je sepsáno zde.

     23. 9. 2018 SPORTOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
4-BOJ
Družstva mladších i starších dívek se po zaslání převedených a sečtených atletických výkonů na body probojovala na svitavský stadion, který hostil okresní kolo v Atletickém 4-BOJI. Mladší žákyně 18.9.2018 vyhrály a starší žákyně bez Elišky Červené zvládly dosáhnout jen na 4.místo.

Oblastní kolo v PŘESPOLNÍM BĚHU dopadlo pro naší školu následujícně:
Mladší žákyně - B. Otcovská, K. Kanovníková, V. Vraspírová, A. Andrlová, H. Velechová a V. Červená postoupují z 1. místa do okresního kola. Tam nás bude reprezentovat i Samuel Beneš, který doběhl jako mladší žák na 2. místě a jeho družstvo obsadilo 3. místo.
O fous utekl postup Jířímu Trnkovi z 6.místa. Třetí bylo i družstvo starších chlapců, kde běžel nejlépe Tomáš Nykl-(10.místo) a Erik Hejduk-(11.místo) avšak na bednu to nebylo.
Do okresu se za starší žákyně probojovala ze 4.místa Lucie Němcová a pěkně doběhla na 6.místě Martina Pokludová a Eliška Petrásová, která zvládla pro družstvo dívek 8.-9.třídy ukořistit 9.místo.
S pozdravem a přáním zdravého pohybu pod širým nebem se poroučí S.Nožka a ostatní.. P.S. Fotografie jsou umístěny ve školní fotogalerii.

     První den ve třídě 1.A Začít spolu
Fotografie naleznete zde nebo ve fotogalerii.

     Fotografie ze zahradní slavnosti
Fotografie naleznete zde nebo ve fotogalerii.

.      Pozvánka na zahradní slavnost v pátek od 13.30


     Kurzy angličtiny na naší škole
Začínáme v týdnu od 17. září, bližší informace obdržíte emailem. Těšíme se na Vás!!!

     31. 8. 2018 Rozvrhy jsou zveřejněny
V části Rozvrh žáků se můžete podívat na třídní rozvrhy.

     Zákaz používání mobilních telefonů
Mobilní telefony, tablety a další video a audio pomůcky jsou po dobu vyučování, o přestávkách a v jídelně ve škole vypnuty, pokud vyučující během vyučovací hodiny nepovolí jejich používání. Povoleny jsou v době do 7,55 hod. a o polední přestávce. Pokud žák potřebuje volat domů, může použít školní telefon v kanceláři.
Učitel může žákům zařízení po dobu vyučování odejmout.

Kalendář školy pro školní rok 2018/2019

Co se děje ve školním roce 2018/2019 Datum Počáteční a koncový den
Zahájení školního roku 3. 9. 2018 pondělí
Den čs. státnosti 28. 9. 2018 pátek
Podzimní prázdniny 29. 10. - 30. 10. 2018 čpondělí - úterý
Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 sobota - středa (vyučování začíná ve sčtvrtek 3. 1. 2019)
Pololetní prázdniny 1. 2. 2019 pátek
Jarní prázdniny 4. . - 10. 2. 2019 pondělí - pátek
Velikonoční prázdniny + Velikonoční pondělí 18. 4. - 22. 4. 2019 čtvrtek-pondělí
Svátek práce 1. 5. 2019 středa
Den osvobození 8. 5. 2019 středa/strong>
Den vítězství 8. 5. 2019 středa
Nejkrásnější den ve školním roce 28. 6. 2019 pátek
Hlavní prázdniny 29. 6. - 1. 9. 2019 sobota - neděle

Den otevřených dveří 5. 4. 2019, 13 - 16 hod.
Zápis do 1. třídy 5. 4. 2019 14 - 17 hod.
Přijímací řízení na střední školy
Talentové zkoušky, přihlášky odeslat tak, aby je ředitelství SŠ obdrželo do 30. 11. 2018
Přihlášky na školu odesílá uchazeč tak, aby je ředitel SŠ obdržel do 1. 3. 2019
Přijímací zkoušky na střední školy 1. kolo 22. - 30. 4. 2019
Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. třídy - čtvrtek 27. 6. 2019

Pedagogické rady
1. Středa 14. 11. 2018 od 13:00
2. Pondělí 28. 1. 2019 od 14:00
3. Středa 10. 4. 2019 od 13:00
4. Pondělí 24. 6. 2019 od 14:00

Třídní schůzky
1. Středa 14. 11. 2018 14:30 – 17 hod.
2. Úterý 15. 1. 2019 14 - 16:30 hod.
3. Středa 10. 4. 2019 14:30 - 17 hod.

Konzultační hodiny
Rodiče mohou po domluvě navštívit vyučujícího kdykoliv mimo jeho vyučovací hodiny.
Provozní porady
29. 8. 2018 středa 8:00 hod.
31. 8. 2018 pátek 9:00 hod.
28. 6. 2019 pátek 9:30 hod.
Další porady dle aktuální potřeby
Další porady dle aktuální potřeby
Prověrka BOZP duben 2018
Rada školy - dle plánu schůzí
Týden na výlety tříd - 10. - 14. 6. 2019

Předpokládané údaje (mohou být změněny) o aktuálních změnách budete jistě v předstihu, prostřednictvím třídních učitelů nebo webových stránek, informováni.

E. Střílek


     Pěkné prázdniny
Přejeme pěkné prázdniny a mnoho zážitků všem žákům, učitelům a dalším zaměstnancům školy.

     Nové fotografie
Ve fotogalerii přibyly nové fotografie z Maďarska, ze zahradní rozlučky, z předávání vysvědčení deváťákům a z činnosti třídy 1.A.


     18. 6. 2018 Záznam Co Čech, to muzikant
Záznam vystoupení čtrnácti kapel z osmé a devátých tříd naleznete na adrese https://www.youtube.com/watch?v=tRrNG9ju0vYf.

     Maďarsko 10. – 15.6.2018
Po 10 hodinách rychle ubíhající cesty autobusem jsme dorazili do Ebesu. Ve škole jsme si vybalili zavazadla a šli do tamější restaurace, kde nám po celý pobyt vařili, na večeři. Zde nás uvítal ředitel školy. Po jídle a návratu do školy jsme měli volný program. Kluci a holky hráli fotbal, basketbal, ping pong a mohli jsme být i na trampolíně. Každý den v 22:00 byla večerka, takže jsme všichni unaveni lehli do postele a spali. V pondělí jsme se při snídani setkali s paní starostkou a prohlédli jsme si kostely a muzeum v Ebesu. Také jsme se v tělocvičně učili jejich národní tance a odpoledne jsme jeli do AQUA PARKU v Debrecíně, kde byly vířivky, tobogány a bazény. V úterý jsme se projeli lodí po řece a navštívili jsme Tokaj. Museli jsme vyšlapat desítky schodů na kopec, odkud byl krásný výhled. Ve středu jsme jeli do „pusty“ . Projeli jsme se v povozech tažených koňmi a viděli tam šedý skot, ovce se zatočenými rohy a mnoho dalších zvířat. Měli tam i přichystanou drezůru koní, při které si koně uměli sednout jako psi. Středeční večeře probíhala před školou, kde nám na ohni opekli tradiční jídlo - nudle s brambory a slaninou. Ve čtvrtek dopoledne jsme hráli zápasy v basketbalu, fotbalu, florbalu a volejbalu proti místním žákům. Všechny tyto zápasy jsme vyhráli. Odpoledne jsme jeli do AQUA PALACE, kde kromě tobogánu a vodních skluzavek byl i termální pramen s léčivou vodou. Večer se ve škole konala diskotéka, kterou jsme si moc užili. V pátek ráno před odjezdem jsme se koukali na slavnostní zakončení maďarského školního roku. Potom jsme nasedli do autobusu, zamávali Maďarům a vydali se na cestu domů.
Fotografie naleznete ve fotogalerii.
Eliška Nykodýmová, 8. třída.

     27. 6. 2018 Den dětí
Oslavu dne dětí pro prvostupňáky připravili kluci a holky z páté třídy. Mnoho dovednostních soutěží pobavilo a zpříjemnilo dětem hezky prožité dopoledne. Vysoutěžené Edíky (školní měnu) děti následně vyměnily za připravené sladkosti. Díky patří i paní učitelce třídní G. Švihlové, která na přípravu a průběh dohlédla. Několik fotografií naleznete ve fotogalerii.


     27. 6. 2018 Užívání mobilních telefonů ve škole
Bod čísli 2 školního řádu se doplňuje o bod l):
Mobilní telefony, tablety a další video a audio pomůcky jsou po dobu vyučování, o přestávkách a v jídelně ve škole vypnuty, pokud vyučující během vyučovací hodiny nepovolí jejich používání. Povoleny jsou v době do 7,55 hod. a o polední přestávce. Pokud žák potřebuje volat domů, může použít školní telefon v kanceláři.

     18. 6. 2018 Rozpis zkoušek kapel

     15. 6. 2018
Spolek ve spolupráci s devátými třídami si dovolil naplánovat malou odpolední letní rozlučku aneb zahradní slavnost na druhou.
Koná se v pátek 22.6.2018 cca od 14 hodin.
Akce je určena především pro druhý stupeň (především deváťáky), ale klidné se mohou zúčastnit i děti z prvního stupně.
S pozdravem Martin Klepárník.

     10. 6. 2018 Co Čech, to muzikant?
Rozloučení s deváťáky (a osmáky) na pódiu proběhne v úterý 26. června v Divadelním klubu. Pro žáky v dopoledních hodinách, pro veřejnost od 17.00 a 19.00. Jedná se o ojedinělý pokus v evropském prostoru - sestavit ze všech žáků osmé a devátých tříd kapely, přičemž každé seskupení si samo vybere píseň, se kterou se bude předvádět...
Osoby s absolutním hudebním sluchem vstup na vlastní nebezpečí.

     4. 6. 2018 Třídní schůzka 3.B
Ve středu 6. června 2018 ve 14,30 hodin proběhne mimořádná třídní schůzka 3.B s paní Ivou Mičkovou a Eduardem Střílkem, a to v kmenové učebně.

     4. 6. 2018 Matematika v příkladech
Závěrečné cvičení z Matematiky v příkladech je zde. Odevzdejte nejpozději do úterý 19. června. P. Erbes

     4. 6. 2018 Výstava našich prací v knihovně
Žáci prvního stupně vystavují v poličské knihovně od 1.6. - 7.9. své výtvarné práce. Plakátek naleznete zde.

     29. 5. 2018 Cykloexkurze
Většina dětí z 9.A zvládla i přes nemálo "překážek" absolvovat 22.5.2018 "cykloexkurzi" v rámci předmětů Přírodopis+Sportovní aktivity+Výtvarná výchova. Zamysleme se však do budoucna nad kvalitnější domluvou a zodpovědností při zařizování podobných akcí. Přesto chválím všechny zúčastnivší žáky a žákyně za přírodovědné znalosti v terénu, pohyb na kole i pěšky a výtvarné cítění, které dozajista uplatní ve školní lavici např. na čtvrtce s p.tř.uč. při vyučování. Obrázky z tohoto výletu naleznete ve fotogalerii. S Nožka

     1. 6. 2018 Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
V úterý 5. června 2018 v 15 hodin prosíme rodiče budoucích prvňáčků, aby přišli na setkání s učitelkami paní Ivou Mičkovou a Gabrielou Švihlovou, které budou od září učit nové prvňáčky.
Schůzka proběhne v páté třídě - budova prvního stupně, druhé patro (dv.č. 35).

     1. 6. 2018 Den dětí
Dnešní oslavu dne dětí pro prvostupňáky připravili kluci a holky z páté třídy. Mnoho dovednostních soutěží pobavilo a zpříjemnilo
dětem hezky prožité dopoledne. Vysoutěžené Edíky (školní měnu) děti následně vyměnily za připravené sladkosti.
Díky patří i paní učitelce třídní G. Švihlové, která na přípravu a průběh oslavy dohlédla.
Několik fotografií najdete ve fotogalerii.

     28. 05. 2018 Indiáni ve škole!
Místní indiány, indiánky a dvě náčelnice ze 3.B naleznete ve fotogalerii.

     19. 05. 2018 Poznávání rostlin
Ve fotogalerii naleznete fotografie a výsledky ze školního kola poznávání rostlin.

     17. 05. 2018 Přístup ke známkám pro rodiče a žáky
Přístup ke známkám funguje prostřednictvím internetového připojení přes školní stránky a pomocí aplikace Bakaláři na telefonech s operačním systémem Android. I přes marné dotazy a urgence dotazů a urgence urgencí dotazů na firmu Bakaláři se nedaří zprovoznění přístupu pro iOS a internetový přístup prostřednictvím mobilních zařízení. Z naší strany nejsme schopni chybu odstranit a věříme, že výrobce se "do roka a do dne" pochlapí a navrhne korektní řešení této situace.
S omluvou P. Erbes

     16. 5. 2018 Mc Donald´s Cup, okresní kola
Ve Svitavách v úterý 15.5. a v Moravské Třebové ve středu 16.5. získala naše družstva malých fotbalistů shodně pátá místa, když tesně nepostoupila ze svých skupin do semifinále.
V kategorii do třetích tříd nastoupili: Švanda Matyáš, Šimek Jakub, Trávníček Jakub, Jandl Filip, Oblouk Matyáš, Klusoň Jiří, Pelikán Adam, Jadrný Filip, Roušar Patrik a Pentek Matěj,
za II. kategorii (čtvrťáky a páťáky) pak: Štěpán Pytlík, Jakub Pecka, František Kosík, Ladislav Kučera, Lukáš Jílek, Jakub Jílek, Samuel Šafář, Vojtěch Kábele, Filip Škorpík a Martin Švanda.
Gratulujeme.

     15. 05. 2018 Fotografie z Poháru rozhlasu
Ve fotogalerii naleznete fotografie z atletického Poháru rozhlasu, kde se naše obě družstva umístila na skvělém druhém místě!

     15. 5. 2018 Kurzy angličtiny pro děti 2018/2019
ZŠ Na Lukách ve spolupráci s Jazykovou školou Zelený domeček otevírá konverzační kurzy angličtiny formou hry.
Přihlaste se ještě dnes! Nejpozději do 15. 06. 2018.
Kontakt: Barbora Krištofová, 777 676 602, info@zelenydomecek.cz, www.zelenydomecek.cz

     10. 5. 2018 Pohár rozhlasu, okresní kolo
Po oblastním kole v atletice, které pořádala ve spolupráci s Mozaikou naše škola, postoupila dvě družstva dívek do kola okresního.
Mladší i starší žákyně skončily na výborných druhých místech a budou čekat, jestly jim výsledek umožní start v krajském kole,
tam postupuje osm nejlepších družstev z kraje podle sečtených bodů. Starší děvčata nastoupila v tomto složení:
K. Němcová, L. Štěpánková, A. Otcovská, P. Zindulková, Ž. Halamková, E. Červená, T. Vostřelová, V. Vacková, Z. Justová a B. Čori. Mladší žákyně: L. Němcová, A. Šimková, E. Petrásová, B. Otcovská, V. Červená, K. Kanovníková, V. Vraspírová a I. Brázdová. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

     28. 04. 2018 Poznávání živočichů a hudební soustředění na Damašku
Ve fotogalerii naleznete fotografie z hudebního soustředění kapel z 9.B a zároveň ze školního kola poznávání živočichů. Výsledky této vědomostní soutěže naleznete zde.

20. 4. 2018 ŘEDITELSKÉ VOLNO
Na návrh Školské rady na pondělí 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 vyhlašuji ŘEDITELSKÉ VOLNO (v souladu s novelou školského zákona č. 561/2004Sb., § 24 odst. 2).
Mgr.Eduard Střílek, ředitel školy

     18. 4. 2018 Okresní kolo v hokejbale
Na poličském stadionu proběhl hokejbalový turnaj starších žáků. Naše osmáky a deváťáky doplnili i mladší žáci ze šestky a sedmičky.
Při jedné prohře s místní Masarykovou školou a dvou výhrách nad ZŠ Míru a ZŠ Felberova Svitavy vybojovali chlapci krásné druhé místo.
Družstvo nastoupilo v tomto složení: L. Kuda, A. Bělský, P. Elis (9.A), J. Svojanovský, P. Zelenák, T. Neumann (9.B), T.Hegr a J. Kopecký (7.tř)
a šesťáci M. Křibský a J. Sedlatý. Gratulujeme.

     13. 4. 2018 Informace o výsledcích zápisu do 1. třídy
Informace o dětech přijatých na naši školu se dozvíte zde a onformace o odložené docházce tady.

     11. 04. 2018 Hudební jednonoční soustředění
Informace o hudebním soustředěním na Damašku pro osmou a deváté třídy jsou zde.

     10. 04. 2018 Zápis do prvních tříd
Ve fotogalerii naleznete fotografie z letošního zápisu. Rodičům děkujeme za důvěru, organizátorům za hladký průběh celé akce a dětem přejeme na naší škole mnoho krásných chvil a hlavu plnou poznatků.

     3. 4. 2018 Matematický klokan 2018
Naše škola se zúčastnila mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan, v rámci okresu Svitavy skončila na výborném pátém místě Lucie Štěpánková (9.A). Gratulujeme!


     2. 4. 2018 Poličský skřivánek 2018
Po třídních a školních kolech ve zpěvu jsme měli své zástupce i v oblastní soutěži, kterou již tradičně uspořádala paní Erbesová na gymnáziu.
Z osmi žáků a žákyň, které reprezentovali naši školu hned čtyři přinesli krásná umístění. Na druhém místě ve svých kategoriích skončili Jana Nyklová (2.B) a Samuel Šafář (5.tř.)
a na třetích místech pak Martina Dalíková (4.B) a Adam Kovář (3.B). Gratulujeme!


     26. 3. 2018 Předvelikonční vybíjená
Ve fotogalerii naleznete několik desítek fotografií z turnaje ve vybíjené. Do finále postoupily třídy 9.A a 6.A. Zcela nečekaným vítězem se i přes hrdinný odpor šesťáků stala 9. A. Gratulujeme!


     26. 3. 2018 Nové fotografie
Ve fotogalerii naleznete několik desítek fotografií z lyžařského výcviku prvního stupně, dále několik stovek obrázků ze života třídy 1.A a několik snímků z význačných sportovních událostí poslední doby.

     26. 3. 2018 Deváťáci o koš od kraje
Naši deváťáci se zapojili do košíkové. V oblastním turnaji s přehledem a větším rozdílem porazili zúčastněné školy a postoupili do okresního kola. Tam se sjelo nejlepších pět škol svitavského okresu. Do hry dali vúli a srdíčko a účast na krajské olympiádě jim utekla jen o kousek. Postupně poráželi všechny, kdo se jim postavili na hřiště. V dobře rozehraném posledním zápase se však od nich odvrátila štěstěna a v závěru "to tam nepadalo a nepadalo" - prohráli o koš. Školu reprezentovali: J. Kapoun, A. Tocháček, P. Elis, A.Bělský (9.A), J. Svojanovský, T. Neumann, D. Brokl a D. Žák (9.B)
Děkuji za vzornou reprezentaci školy. Učitel Tv.

     21. 3. 2018 Přihlášení rodičů
Pokud by se někomu stalo, že při pokusu o přihlášení ke známkám by byl varovám že jsou stránky nedůvěryhodné, nechť jim důvěřuje a pokračuje do nitra Bakalářů se stejným jménem a heslem... Pokud píšete přímo adresu, je třeba třeba zadat následující https://zsnalukach.unet.cz

     11. 3. 2018 Informace k lyžování prvního stupně
Informace o zimním sportovně-turistickém kurzu a prohlášení rodičů si pročtěte zde.

     6. 3. 2018 Nové fotografie
Ve fotogalerii naleznete nové snímky z vaření žáků prvního stupně, z hudebních přehrávek v Divadelním klubu, z lyžařského výcviku a z lezení po stěně.

     6. 3. 2018 Zápis do první třídy
Dotazník pro rodiče ve formátu pdf je ZDE.
.

     16. 2. 2018 Beseda Začít spolu
Kliknutím na obrázek si zobrazíte informace o besedě o tomto výukovém systému.
.

     10. 2. 2018 Oblastní kola ve florbale.
Nejmladší kategorie žáků naší školy se zúčastnily oblastních kol ve florbale. Ti nejmladší - žáci druhých a třetích tříd turnaj
vyhráli, bohužel tato kategorie ještě do okresního kola nepostupuje.
Ti starší, žáci čtvrtého a pátého ročníku skončili na třetím místě.

     7. 2. 2018 Lyžařský kurz pro sedmáky 12. - 16. 2. 2018.
Všechny potřebné informace najdou žáci i jejich rodiče v liště Tv (nahoře v předmětech) pro sedmý ročník.


     1. 2. 2018 Nová učitelka na prvním stupni.
Naši dlouholetou kolegyni Mgr. Janu Tamelovou od letošního ledna střídá poličská rodačka Mgr. Daniela Kunhartová. Přejeme mnoho pěkných chvil oběma učitelkám.


     30.1. 2018 Úžasná Eliška Červená
Eliška Červená, olympijská vítězka ve skoku dalekém, se stala sportovcem roku svitavského regionu v kategorii žactva. K tomu byla navíc čtenáři Svitavského deníku zvolena "Sportovní hvězdou roku". Moc gratulujeme..
P.S. Našemu paparazzimu se nepodařilo ulovit lepší snímek nadějné sportovkyně.

     30.1. 2018 Co Lučan, to muzikant
Kapely složené ze žáků osmičky a devítek zahrají sami sobě ve středu první a druhou hodinu v Divadelním klubu. Pořadí vystupujících je zde.


     12. 1. 2018 Druhé místo v kraji...
Po dobře odehraném okresním kole (děvčata z osmých a devátých tříd do kraje postoupila z druhého místa) sehrály následně výborný turnaj ve Skutči. Nad jejich síly byly jen dívky z Jablonného nad Orlicí (0:6), porazily dívky z Moravan (3:1) a Skutče (5:1). Zaslouženě si přivezly druhé místo, Družstvo nastoupilo ve složení: A. Navrátilová, T. Vostřelová, S. Peterková, Z. Justová, V. Červená, T. Zezulová, V. Vacková (8.tř.) a S. Jadrná, K. Němcová, L. Rounová, S. Šárková, L. a K. Štěpánkovy (9.A)
Děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

     8.1. 2018 Výsledky lezení na rychlost a obtížnost
Pokud někoho zajímají výsledky školního kola sportovního lezení, nechť navštíví tento odkaz. Rovněž se můžete podívat na jedinou dochovanou fotografii.


     3.1. 2018 Výsledky lezení
Pokud někoho zajímají výsledky školního kola sportovního lezení, nechť navštíví tento odkaz.

     2. 1. 2018 Už je to tady !!!
Přejeme všem žákům a zaměstnancům školy parádní a veselý rok 2018 bez úrazů, pětek, cigaret a podobných neřestí... Ve škole se uvidíme ve středu 3. ledna 2018.

     13. 12. 2017 Pozor!!!
Pozor, čerti a 2.A v učebně keramiky!

     12. 12. 2017 Krabice od bot
Nejoblíbenějším obdobím v roce jsou pro mnohé z nás Vánoce. Pomáhám doma rodičům péct cukroví, zdobím stromeček, ve sněhu se kouluji s kamarády... Ale to nejlepší je, že dostanu spoustu dárků! Bohužel je mezi námi ale spousta dětí, které na splnění svých přání čekají marně.
Naše škola se proto zúčastnila projektu „Krabice od bot". Děti i dospělí společně naplnili neuvěřitelných 36 krabic od bot dárky pro děti každého věku a krásně je zabalili. Balíčky potom putovaly na sběrné místo, kde už se dobrovolníci postarají o jejich přerozdělení mezi děti z rodin, které nemají moc peněz.
Tato akce pomáhá každoročně tisícům lidí v nepříznivých životních situacích, pomáhá všem bez rozdílu. Provozuje ji více než 130 zařízení po celé České republice a zaštiťuje ji Českobratrská církev evangelická.
Velice děkujeme všem dětem i učitelům, kteří se do naší akce zapojili.
Ondra Jílek, 6. A
Několik fotografií z této chválihodné akce naleznete zde .

     12. 12. 2017 Fotoreportáž 1.A
Ke školním fotografiím byly přidány obrázky z programu Začít spolu ze třídy 1.A .

     22. 11. 2017 "Kavárna Spolek" se opět osvědčila
Na základě pozitivních ohlasů z loňského roku a ve snaze zpříjemnit si čas čekání na chodbě během třídních schůzek a umožnit žákům vyzkoušet si něco nového se v úterý 14. 11. ve vestibulu školy znovu otevřela „Kavárna Spolek“, která byla v provozu během celého odpoledne, kdy schůzky probíhaly. Tentokrát byla v režii 4. B. Bylo možné zakoupit si něco z tohoto „dobrého“ co upekly ochotné maminky či babičky ke kávě nebo čaji. Výtěžek z prodeje těchto dobrot činil neuvěřitelných 2 500,- Kč! Získané finanční prostředky byly rozděleny na poloviny. O tom, na který dobročinný či charitativní úmysl bude polovina peněz zaslána, si rozhodli sami žáci 4. B. Peníze věnovali na pomůcky pro postiženou Natálku z Borové. Druhá polovina získané částky putovala do pokladny Spolku, ze které pak těží všichni žáci. Smyslem akce je nejen zpříjemnit rodičům a učitelům třídní schůzky, ale také podnítit v žácích smysl pro dobročinnou práci a v neposlední řadě získat nějaké další finance pro Spolek, ze kterých pak těží všichni žáci.
Několik málo fotografií je zde.

     15. 11. 2017 Volba nové školské rady
Nejvíce hlasů obdržely:
Kučerová Marie
Trnková Klára
Ustavující schůzka nové školské rady bude v lednu 2018.
Eduard Střílek ředitel školy Polička 15.11.2017

     1. 11. 2017 Nové fotografie v galerii
Fotografie z podzimní vycházky druhých tříd si můžete prohlédnout zde.

     18. 10. 2017 BESEDA - ZAČÍT SPOLU
21. listopadu se uskuteční beseda o programu Začít spolu. Srdečně zveme nejen rodiče současných a budoucích prvňáčků.


     12.10. 2017 Děvčata doběhla druhá
V krajském kole přespolního běhu děvčata nestačila pouze na družstvo Letohradského soukromého gymnázia a obsadila krásné druhé místo.
V Hlinsku nás reprezentovaly: šestá E. Červená, devátá B. Otcovská, jedenáctá L. Němcová, dvanáctá V. Vraspírová,
patnáctá V. Červená a sedmnáctá A. Andrlová.
Fotografie z přespolních běhů najdete ve FOTOGALERII.

     9.10. 2017 Úspěch v Přespolním běhu
Ve velmi chladném počasí v poličském Liboháji proběhlo okresní kolo v Přespolním běhu. V kategorii mlaších žákyň postoupilo právě do okrasního kola
družstvo našich dívek (před týdnem ovládlo oblastní závod). Družstvo tvořily:
Bára Otcovská - 1. místo, Lucie Němcová - 2. místo, V. Vraspírová (7.m), B. Čori (21.m)
družstvo ještě doplnila - V. Červená a A. Andrlová - všechna děvčata postupují do krajského kola.
Mezi jednotlivci se do pátého pořadí umístili:
E. Červená a S. Šafář - 4. místo a J. Kapoun - 5. místo
Děkujeme za reprezentaci školy i všem dalším běžcům...

     26.9. 2017 PŘÍSTUP RODIČŮ NA WEB ZPROVOZNĚN
Pro letešní rok byla vygenerována nová hesla, která třídní učitelé dávali žákům. Pokud heslo ztratíte, získáte jej od třídního, pana zástupce Šafáře nebo od učitele Erbese.

     22.9. 2017 ŘEDITELSKÉ VOLNO
Na návrh Školské rady na pátek 29.9. 2017 vyhlašuji ŘEDITELSKÉ VOLNO (v souladu s novelou školského zákona č. 561/2004Sb., § 24 odst. 2).
Mgr.Eduard Střílek, ředitel školy

     13. 9. 2017 BASKETBALOVÁ ŠKOLKA
V rámci podpory rozvoje jiných sportů ve svitavském okrese by, po domluvě s trenéry basketbalového klubu Tuři Svitavy (hrají naši nejvyšší soutěž), měla vzniknout na naší škole basketbalová přípravka. Trénink pro děti 2.+3.+4. třídy bude realizován v úterý a ve čtvrtek od 14.30 do 15.30hod. => v době družiny. Dnes 13. 9. navštívili svitavští hráči s trenérem naši školu. Předvedli co umí, co mohou děti naučit a popovídali si o košíkové. Rozjednány jsou i návštěvy zápasů ve Svitavách pro žáky a jejich rodiče v režii basketbalového klubu.
Pokud tedy budou mít žáci (děvčata i chlapci) o tento druh pohybu zájem, navštíví jejich rodiče internetové stránky "Mozaiky" (Domu dětí), kde najdou více informací ohledně přihlášky. Počínaje 3, října mohou začít kroužek navštěvovat.

     13. 9. 2017 PŘÍSTUP RODIČŮ
Vzhledem k poměrně značným změnám v ve školní síti je přístup rodičů prozatím mimo provoz.

     13. 9. 2017 ZAHRADNÍ SLAVNOST
Ke školním fotografiím byly přidány obrázky ze Zahradní slavnosti.

     12. 9. 2017 PRO DEVÁŤÁKY: TESTY STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Testy se budou psát na naší škole – v učebně českého jazyka 31. října 2017 ve 13.30 hod.
Přihlásit se můžete u p.uč. Marešové (9.A) nebo p.uč. Zemana (9.B).

     12. 9. 2017 PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL
Přehlídka se koná 19.10.2017 ve Svitavách ve Fabrice od 9.00 do 17.00 hod. Budou zde zástupci škol celého regionu a mohou Vám podat veškeré informace o své škole.

     6.9. 2017 Wifi pro žáky
Wifi pro žáky je přístupná ráno do začátku vyučování, o velké přestávce a po šesté vyučovací hodině. Heslo je Policka1. Přístupná je ve všech budovách školy.

5. 9. 2017 ZAHRADNÍ SLAVNOST
    Na prohlídku školy, soutěže, hry, sázení stromu prvňáčků a setkání zveme všechny rodiče, žáky, příbuzné a příznivce školy.

     4.9. 2017 Rozvrh učitelů a žáků
Rozvrh žáků i učitelů si můžete prohlédnout zvolením patřičné položky v menu.

     3.9. 2017 Předběřný rozvrh a přijímačky
Kliknutím na tento odkaz uvidíte předběžný a nezávazný rozvrh školy, který bude zdefinitivněn již velmi brzy. V části Přijímací řízení se můžete poinformovat o tom, jak vše bude probíhat v letošním školním roce.

     31. 8. 2017 Zpráva pro budoucí osmáky
Upozorňujeme všechny žáky z loňských sedmých třídy, že v letošním školním roce budou spojeni do třídy jediné. 8.A ani 8.B tedy nebude existovat. V osmé třídě bude celkem 34 žáků.

     29. 6. 2017 Senzační úspěch našich žáků
Ve dnech 24. - 29. června proběhly v Brně Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky.
Z naší školy jeli Pardubický kraj reprezentovat tři žáci - Eliška Červená v atletice, Jiří Svojanovský v basketbale a Tomáš Svatoš v cyklistice.
Eliška zvítězila ve skoku dalekém výborným výkonem 530 cm, ve skoku vysokém ji po zdolání laťky ve výšce 148 cm patřila 7 příčka.
Eliška závodila ještě ve štafetě 4 x 60 m, která obsadila krásné páté místo. Stejné místo, tedy páté, obsadilo družstvo chlapců
i s Jirkou Svojanovským. Tomáš na kole bojoval, ale závodníci z ostatních krajů byli lepší. Přejme si, aby získané zkušennosti zúročil v dalších závodech. Blahopřejeme k úspěšné reprezentaci našeho kraje...

     13. 6. 2017 Stroj na jedničky
Někteří žáci naší školy se přihlásili do nové soutěže „Stroj na jedničky“. Žáci budou soutěžit v matematice, angličtině a v češtině v období od září 2017 do června 2018. Zapojili se žáci ze tříd I. B, II. A, II. B, III. A, III. B, IV., V. B, VII. A. Všem soutěžícím držíme palce.

     7. 6. 2017 Info o výletě 9. třídy je zde.

     25. 5. 2017 Informační setkání budoucích prvňáčků
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
zveme Vás na informační schůzku, která se uskuteční v pondělí 19. 6. 2017 od 15:30 hodin ve třídách 5.A a 5.B.
Šárka Pajkrová a Zuzana Ptáčková, třídní učitelky


     30. 5. 2017 Adaptační kurzy pro budoucí prvňáčky
Pro budoucí prvňáčky, kteří při zápisu projevili zájem, zítra začínaná první(celkem ze tří) setkání.
Nejen na školní prostředí si budou zvykat s jejich třídními učitelkami Šárkou Pajkrovou a Zuzanou Ptáčkovou.
Termíny kurzu - 31. května, 7. a 15. června. Další podrobnosti přihlášení dostali el. poštou.

     24. 5. 2017 Krajké finále - POHÁR ROZHLASU 2017
V pondělí 22. 5. 2017 v Pardubicích proběhlo krajské kolo v atletické sotěži o Pohár rozhlasu.
S panem učitelem S. Nožkou odjela děvčata šestého a sedmého ročníku, která už úspěšně hájila barvy naší školy v okresním kole (kde získala druhé místo).
Tým složený z E. Červené, J. Hegrové, T. Vostřelová a A. Pospíšilové (7.A), S. Peterkové, Z. Justové A. Navrátilové a M. Pokludové (7.B)
a šesťaček L. Němcové a A. Šimkové dovezl čtvrté - bramborové místo za zisk 4 590 bodů.
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

     19. 5. 2017 Okresní finále Mc Donald´s Cup, žáci 2. kategorie
Včera odjeli do Moravské Třebové hájit barvy naší školy chlapci a jedna dívka ze čtvrtých a pátých tříd v kopané.
Minulý týden oblastní kolo mezi školami poličska vyhráli, a tak byli odhodláni zabojovat i v kole okresním.
Ve velmi teplém počasí odehráli celkem pět náročných utkání a dovezli si domů pohár za třetí místo a vytoužené medajle.
Za školu "kopali" B. Otcovská, V. Přiklopil, J. Brázda, J. a A. Trnkovi, M. Křibský (5.B), J. Král, J. Sedlatý (5.A),
J. Jílek, J. Pokluda a S. Šafář (4.tř). Na turnaji hrálo osm družstev z celého okresu. Gratulujeme.

     9. 5. 2017 Zabezpečení školy
Výzvu týkající se bezpečnostního řešení školy naleznete zde.

     3. 5. 2017 TECHNOHRÁTKY – naše škola na 1.místě
26. dubna se naše škola = třída 8.A opět zapojila do Technohrátek, tentokrát na Vyšší odborné škole a Střední škole technické v České Třebové.
142 žáků 7. a 8. tříd z devíti základních škol z celého regionu přivítal Martin Kiss, vedoucí odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje, Jaromíra Žáčková, místostarostka České Třebové a ředitel školy Ing. Milan Kment.
Žáci se v průběhu dne seznámili se šestici oborů: elektrikář, informační technologie, mechanik elektrotechnik, provoz a ekonomika dopravy, strojní mechanik a truhlář.
Na všech pracovištích pro ně byly připraveny kromě soutěžních úkolů, hodnocených učiteli odborného výcviku, také další dílčí aktivity.
Účastníci například zapojovali a oživovali pneumatický obvod, vyzkoušeli si práci v grafickém editoru, zapojovali elektro stavebnici, prováděli montáž dřevěné konstrukce nebo sestavovali nejrůznější hlavolamy.
Trvání jednotlivých úkolů si mohli sami měřit na stopkách v počítačích.
Za naši školu bojovali všichni, nejvíce bodů získali Katka Němcová, Lucka Štěpánková, Linda Rounová, Adam Bělský, Adam Tocháček, Jiří Šťastný, Jakub Hlouš a Jan Schustr. Vybojovali 1.místo a dort.

     2. 5. 2017 Umělý trávník - výběrové řízení
Výsledky naleznete zde .

     25. 4. 2017 PRVŇÁČCI A BAREVNÉ DNY
Ke školním fotografiím byly přidány další z barevných dnů a ze zápisu budoucích žáků školy.

     Rozhodnutí o přijetí žáků do 1.třídy od šk. roku 2017/2018


     12. 4. 2017 Velikonoční turnaj v "Ostrovním softbalu"
Škola byla rozdělena na dvě skupiny dle věku.
V kategorii mladších (6. a 7. třída) zvítězila 7.B, na druhém místě skončila 7.A a třetí byli šesťáci.
V kategorii starších zvítězila 8.A, na druhém místě skončila 8.B a na třetím 9. třída.
Poté se hrálo velké superfinále mezi 7.B a 8.A o nejlepší třídu školy. Po vyrovnaném boji, kdy rozhodlo až druhé prodloužení nakonec slavně zvítězila 7.B
Vítězům gratulují učitelé tělocviku a diváci.

     11. 4. 2017 Okresní kolo ve vybíjené 2. kategorie
Do Litomyšle odcestovala skupina mladších sportovců porovnat síly v jednom z nejrozšířenějším sportu na 1. stupni - ve vybíjené.
Družstvo složené z jedné dívky - B. Otcovské (5.B) a 11 chlapců - J. Jílek, S. Šafář (4.tř.), S. Beneš, J. Král, J. Sedlatý, J. Suma, D.Zahradníček (5.A)
J. Brázda, V. Přiklopil, J. a A. Trnkovi (5.B) - přivezli 2. místo, když podlehli s vítězi turnaje, žáky ze ZŠ Cerekvice a týmy ZŠ Felberova Svitavy i ZŠ Staré Město porazili.
Gratulujeme k úspěchu.

     28. 4. 2017 Jarní ples

     5. 4. 2017 Výsledky výběrového řízení na úpravy v šatně
Zde je tabulka s výsledky.

     5. 4. 2017 FOTOGRAFIE Z BAREVNÝCH DNŮ
Fotografie z barevného pondělí a úterý jsou k prohlédnutí právě zde.

     5. 4. 2017 FOTOGRAFIE Z LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU PRVNÍHO STUPNĚ
Fotografie z Orlických hor jsou zde. Také se můžete podívat na filmový sestřih na adrese https://www.youtube.com/watch?v=n5NS7TendHc.

     7. 4. 2017 ZÁPIS DO 1. TŘÍDY


     29. 3. 2017 Oblastní kolo ve zpěvu
Oblastního kola pěvecké soutěže POLIČSKÝ SKŘIVÁNEK konaného 22. 3. 2017 se zúčastnilo hned devět žáků naší školy. Nejúspěšnější žáci byli:
0. KATEGORIE - 1. místo - Jan SCHAFFER (1.B)
1. KATEGORIE - 2. místo - Barbora SCHAFFEROVÁ (3.A), 3. místo - Martina DALÍKOVÁ (3.B)
2. KATEGORIE - 3. místo - Linda FREUNDOVÁ (5.A)
Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy.


     29. 3. 2017 Oblastní kolo ve florbale žáků 3. tříd
Ve středu 29. 3. 2017 pořádala naše škola oblastní kolo ve florbale I. kategorie.
Naši žáci obsadili třetí místo, kdy se jim podařilo porazit chlapce z Pomezí, ale prohráli jak s žáky z Bystrého, tak i se žáky Masarykovy školy.

     16. 3. 2017 INFORMACE O LYŽAŘSKÉM VÝCVIKU PRVNÍHO STUPNĚ
Ve dnech 20. - 24. března vyrazí naši stateční lyžaři trénovat do Orlických hor. Informace a potvrzení pro rodiče naleznete tady.

     13. 3. 2017 Okresní kolo v basketbalu – žáci IV. kategorie
Družstvo chlapců z deváté a z osmé třídy odjelo reprezentovat do Svitav naší školu v basketbalu.
Z pěti finalistů obsadili hezké třetí místo. Za tým nastoupili: J. Svojanovský, V. Štancl, D. Čáslavský, D. Brokl, D. Žemba. Gratulujeme

     2. 3. 2017 Divizní finále ve futsale
V naší sportovní hale proběhl divizní turnaj ve futsale 9. ročníků. Mezi elitou z Hradeckého a Pardubického kraje skončil náš tým
ve složení: J. Báča, D. Čáslavský, J. Křibský, F. Boštík, P. Elis, V. Štancl a A. Hegr
na 3. místě. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

     1. 3. 2017 Okresní kolo v basketbalu – žákyně III. kategorie
V Moravské Třebové se družstvo dívek ze sedmých tříd umístilo na 3. místě. Blahopřejeme.

     23. 2. 2017 BESEDA O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ZAČÍT SPOLU
Případní zájemci o besedu týkající se tohoto nového způsobu vedení výuky mohou ve čtvrtek 23. února v době 16.00 - 18.00 navštívit 1. třídu naší školy, kde uslyší paní učitelku Zdenku Vomočilovou a nadšenkyni Jitku Bidlovou.

     15. 2. 2017 Oblastní kolo ve florbale 4. a 5. tříd
Naše škola zorganizovala turnaj II. kategorie ve florbale. Turnaje se zúčastnily čtyři týmy, naši školu reprezentovala hned dvě družstva.
Přestože náše "áčko" ani jedno utkání neprohrálo, muselo se smířit, že o jeden vstřelený gól zvítězil tým z Masarykovy ZŠ a postoupil do okresního kola. S vítězi měli naši chlapci stejný počet bodů...
Třetí místo obsadil náš druhý tým, když porazil žáky z Bystrého.

     13. 2. 2017 ČLÁNEK Z JITŘENKY
V únorovém čísle Jitřenky se čtenáři mohli v obsáhlém příspěvku seznámit s tím, co nového se děje v naší škole stran vzdělávacího programu Začít spolu. Celý text můžete zhlédnout zde.

     1. 2. 2017 VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA VE SPORTOVNÍM LEZENÍ
Případní nadšenci si mohou prohlédnout výsledky okresního kola a umistění našich žáků zde.

     31.1. 2017 Zeměpisná olympiáda
Školního kola zeměpisné olympiády se zúčastnilo celkem dvacet žáků 2. stupně. a ujala se ho p.uč. J. Matoušová.
výsledky:
kategorie A - 6. ročník: 1. místo E. Mlynářová, 2.m. M. Štancl a 3.m. J. Kopecký
kategirie B - 7. ročník: 1. místo Z. Dvořáková, 2.m. V. Hajská a 3.m. D. Pospíšil a M. Švec
kategirie C - 8.- 9. ročník: 1. místo P. Krejsa, 2.m. T. Pospíšil a 3.m. M. Sokol
Vítězové postupují do okresního kola, které se uskuteční 21.2 2017 ve Svitavách.

     27.1. 2017 OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY
V úterý proběhla ve Svitavách matematická olympiáda. Úspěchem skončil výkon A. Kučerové (5.A), která obsadila výborné třetí místo,
další umístění našich žáků: J. Trnka (5.B) 10. místo, D. Čáslavský 11. místo, T. Pospíšil 12. místo (oba 9.tř.)
a A. Trnka (5.B) 16. místo. Gratulujeme.

     Dne 26. ledna 2017 se uskutečnilo školní kolo olympiády v angličtině
Olympiády se zúčastnilo 10 žáků - Martin Varga, Natálie Křivinková (oba 8.B),
Tomáš Pospíšil, Pavel Krejsa, Nikol Kábelová, Kristýna Došková, Robin Koutný, Filip Špás, Filip Koumar, Josef Uher (všichni 9.ročník).
Nejúspěšnějším řešitelem se stal Filip Koumar, na 2. místě se umístil Filip Špás a jako 3. se umístil Tomáš Pospíšil.
Vítězům blahopřejeme a ostatním řešitelům děkujeme za účast.
Toliko stručná zpráva z olympijského studia. Radek Zeman

     18. 1. 2017 FOTOGRAFIE Z LEZENÍ
Fotografie z lednového oblastního kola sportovního lezení naleznete právě zde.

     16.1. 2017 TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Dne 16. 1. 2017 se od 14 do 16,30 hodin konají třídní schůzky. Z důvodu školení nebude přítomná p. uč. I. Nováková.
Pro případnou konzultaci ji prosím kontaktujte mailem. (ilona.augustinova@email.cz)

     9.1. 2017 Beseda s horolozcem J. Trávníčkem
Plzeňský horolezec Honza Trávníček nám přiblížil přípravy a průběh české výpravy pohořím Himalájí. Výprava trvala 3 měsíce a i ve dne byly teploty velmi nízké. Počasí při výstupu přichystalo sněhovou vánici, která zdolávání osmitisícového vrcholu pozastavila. K2 zdolali 26. července 2014. Na hoře se Honza vyfotil se spolulezcem Radkem Jarošem, aby dokázali, že tam opravdu byli. Poutavé bylo povídání o náročných přípravách na samotný výstup. Zaujalo nás, že Honza nekonzumuje maso a přitom podává tak vysoké výkony. Mohli jsme si osahat a vyzkoušet jeho výzbroj a výstroj, kterou přinesl na ukázku. Popovídali jsme si o působení vysokohorského prostředí na organismus člověka a přiblížili jsme si tuto oblast z hlediska zeměpisného.
Děkujeme za přednášku a přejeme do roku 2017 plno hezkých zážitků - 8.B a p. uč. Standa Nožka.

     6. 1. 2017 Výsledky oblastního kola sportovního lezení
Výsledky naleznete právě zde.

     21.12. 2016 Vánoční florbal a lezení
V poslední den školního roku 2016 organizovali žáci 9. třídy florbalový turnaj pod nenápadnou kontrolou Karla Němce. Celkem se turnaje zúčastnilo 60 florbalu chtivých sportsmanů a spotsmanek.
Žáci byli rozděleni na mladší (6. a 7. tř.) a starší. Pořadí v jednotlivých skupinách: ml. - 1. 7.A; 2. 7.B; 3. 6. třída; starší - 1. deváťáci; 2. 8.B; 3. 8.A. Nejlepším střelcem turnaje byl Tomáš Nykl ze 7.A.
Několik šplhounů se zúčastnilo školního kola v lezení na umělé stěně, které pořádal kolega Standa Nožka. Výsledky do uzávěrky tohoto článku nebyly známy.
Několik fotografií naleznete zde.

     17.12. 2016 Vánoční dílničky
Výrobnu dárků pod patronací starších spolužáků si v dílnách vyzkoušeli žáci prvního stupně.
Několik fotografií naleznete zde.


     16.12. 2016 Šesťáci dobývali bájný Olymp
Dne 16. 12. 2016 se žáci 6. třídy zúčastnili dějepisně-češtinářského projektu s názvem „Dobývání Olympu“. Rozděleni do skupin si nejdříve zahráli na malé archeology - na čas sestavovali starořeckou vázu z papíru, následoval kvíz ze znalostí starověkých staveb a nakonec se pokusili dobýt Olymp, když k obrázkům řeckých bohů přiřazovali jejich jména a umístili je na bájnou horu, kterou podle vlastní fantazie dokreslili. Ty nejzdařilejší ze všech prací budou vystaveny v budově školy. Češtinářská část projektu spočívala v podrobném seznámení s několika nejslavnějšími bájemi. Děti si ve skupinách přečetly vyprávění o králi Sisyfovi, Daidalovi a Ikarovi, královně Niobě či Prométheovi. Jednotlivé báje ve skupinách vlastními slovy převyprávěly, některé části se naučily zpaměti a nakonec napsaly charakteristiku některých postav. Chceme tímto všem žákům, kteří se aktivně zapojili, vyjádřit díky za to, že jsme je mohly sledovat při spolupráci a užít si poslech všech těch nádherných příběhů. Na několik fotografií se můžete podívat zde.
Jana Kadeřábková, Veronika Šimonová

     9.12. 2016 Futsálový veleúspěch
Naši hoši 8.12. zvítězili v dalším kole futsálové ligy základních škol 9. tříd a dostali se tak do elitní skupiny 30 nejlepších škol z celé republiky. Děkuji za vzornou reprezentaci školy. Pěkné Vánoce, naberte síly a v lednu pokračujeme.          Vyučující Tv.

6.12. 2016 Čerti ve škole, sběrová soutěž a výstava v knihovně
Den před svátkem sv. Mikuláše, tedy 5. prosince, se objevila nebeská i pekelná čeládka přímo ve škole. Jak to vypadalo, se můžete podívat zde.

Jelikož na škole proběhla soutež ve sběru papíru, přinášíme její vyhodnocení včetně fotografické dokumentace.
Celkem se nasbíralo 11 570 kg papírů a vyneslo to třídám 1. stupně celkem 27 644,- Kč. Nejvíce kg přinesli žáci 3.A a nejlepším sběračem byl Pavel Jílek ze 3.A.
Poděkování patří nejen žákům, ale pak starostlivým rodičům a panu školníkovi za pomoc...

Vystavené Lichožrouty vytvořené našimi žáky si můžete prohlédnout v knihovně.

6.12. 2016 Podpora Adventního koncertu České televize
Žáci 4. třídy se rozhodli podpořit tradiční sbírku České televize Adventní koncerty.
Na účet zaslali 2000 Kč ze svého "výdělku" ze sběru papíru.
Za jejich pozornost a štědrost děkujeme...

5.12. 2016 Okresní kola ve florbale jsou úspěšná...
Minulý týden ve středu a ve čtvrtek postupně proběhly okresní turnaje ve florbale ml. a st. děvčat.
Mladší žákyně ve složení: J. Hegrová, E. Červená, T. Vostřelová, T. Zezulová, E. Drahošová, T. Fejkusová, A. Pospíšilová, S. Peterková, V. Vacková, Z. Justová, A. Navrátilová
vybojovaly stříbrné medajle.
Starší žákyně pak přivezly z Moravské Třebové třetí místo. Sestava družstva:
Anna Valerie Černá, Eliška Popelková, Nikol Kábelová, Adéla Dubská, Sára Jadrná, Kateřina Radiměřská, Klaudie Štěpánková,
Lucie Štěpánková, Světlana Šárková a Kateřina Němcová.

Žáci z osmých a z devátého ročníku se dnes vrátili také z okresního turnaje, kde podlehli jen ve finále a to s chlapci ze ZŠ Sebranice - Lubná.
Krásnou druhou příčku vybojovali: F. Boštík, D. Čáslavský, J. Křibský, V. Štancl, A. Hegr, P. Krejsa,
P. Elis, A. Bělský, L. Kuda, J. Svojanovský a P. Tomša.
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

29. 11. 2016 Rada školy a hodnocení SCIO
Článek přinášející informace týkající se chodu školní rady a hodnocení školy v rámci šetření SCIO naleznete zde.

24.11. 2016 Florbal dívek, oblastní kola
8.11. a 24.11.2016 naše škola pořádala oblastní kola ve florbalu dívek. Za mladší žákyně,
které v turnaji zvítězily a postupují do Moravské Třebové ve středu 30.11. od sokolovny v 7:25h. do okresního kola hrály:
J. Hegrová, E. Červená, T. Vostřelová, T. Zezulová, E. Drahošová, T. Fejkusová, A. Pospíšilová, S. Peterková, V. Vacková, Z. Justová, A. Navrátilová.
Jana Hegrová byla vyhlášena nejlepší střelkyni této akce a T.Zezulová získala diplom za nejlepší brankářku.

Do turnaje starších děvčat naše škola postavila dvě družstva. Za úspěšnější družstvo, jež rovněž vyhrálo
a do okresního kola postupuje ve čtvrtek 1.12. hrály: Anna Valerie Černá, nejlepší střelkyně turnaje, Eliška Popelková,
Nikol Kábelová, Adéla Dubská, Sára Jadrná, Kateřina Radiměřská, Klaudie Štěpánková, Lucie Štěpánková, Světlana Šárková-brankářka a Kateřina Němcová.
S. Nožka

18.11. 2016 ŘEDITELSKÉ VOLNO
Na návrh Školské rady na pátek 18.11.2016 vyhlašuji ŘEDITELSKÉ VOLNO (v souladu s novelou školského zákona č. 561/2004Sb., § 24 odst. 2).
Mgr.Eduard Střílek, ředitel školy

16.11. 2016 Florbal hoši 8. - 9. tř., oblastní kolo
Oblastní kolo ve florbale ovládli naši žáci. Ze šesti týmů, které se zúčastnily turnaje,
zvítězilo družstvo devátého ročníku a druzí skončili naši žáci z osmých tříd. Do okresního kola zaslouženě
postupují chlaci z devátého ročníku. Gratulujeme.

9. 11. 2016 Jak prvňáci vařili
O tom, že i žáci první třídy si mohou vyrobit vlastní pokrm se můžete přesvědčit ve fotogalerii.

4.11. 2016 Futsalová liga ZŠ - 1. kolo
První kolo dalšího ročníku futsalové ligy proběhlo v naší sportovní hale. Chlapci devátého ročníku porazili oba soupeře ze ZŠ Bystré i ze ZŠ Masarykovy a postoupili do dalších bojů.
Hoši nastoupili ve složení: F. Boštík, D. Čáslavský, J. Křibský, V. Štancl, J. Báča, A. Hegr, P. Krejsa a V. Oplištil.

25.10. 2016 Stolní tenis družstev, okresní kolo
Do Litomyšle odjela naší školu reprezentovat děvčata E. Červená, J. Hegrová(7.A), v jejich kategorii porazily jediné konkurentky a zvítězily. N. Kábelová, A.V. Černá (9.tř.) obsadily krásné 2. místo.

19.10. 2016 Oblastní kolo stolního tenisu družstev
Turnaj pořádala naše škola. V kategorii Nejmladší žactvo suveréně vyhrálo družstvo složené z chlapců J. Pokluda, S. Šafář (4.tř.) a D. Zahradníček(5.A) Pro tyto nejmladší se okresní kolo nepořádá.
Postoupila však děvčata N. Kábelová, A.V. Černá (9.tř.) a E. Červená, J. Hegrová(7.A), které také ve svých kategoriích zvítězily.

6.10.2016 Minifotbal 8. - 9. třída, okresní kolo
Po vítězství v oblastním kole získalo družstvo starších žáků třetí místo. Gratulujeme. Složení týmu: P. Elis, L. Kuda (8. tř.), A. Hegr, F. Boštík, J. Báča, D. Čáslavský, J. Křibský, V. Oplištil a V. Štancl

4.10.2016 OKRESNÍ KOLO PŘESPOLNÍHO BĚHU
Z oblastního kola, které proběhlo před týdnem také v poličském Liboháji, postoupilo z naší školy patnáct žáků a žákyň a neztratili se ani v okresním kole.
Byla velká zima a při většině běhů ještě silně pršelo. V každé kategirii běželo dvacewt až třicet běžců. umístění našich žáků:
3.tř. - B. Schafferová 2.místo, Ž. Navrátilová - 12. místo, J. Pecka - 19. místo
4.tř. - S. Šafář - 6. místo, J. Pokluda - 9. místo, Mao. Jílková - 13. místo, M. Švanda - 16. místo
5.tř. - S. Beneš - 4. místo, V. Vraspírová - 7. místo, B. Otcovská - 9. místo
6. - 7. tř. E. Červená - 2. místo
8. - 9. tř. F. Boštík - 8. místo, J. Kapoun - 11. místo, V. Štancl - 13. místo

Adaptační pobyt šesté třídy
Šesťáci prožili dva slunečné dny 26. -27. září v rekreačním středisku Štíří Důl. Pod vedením zkušených instruktorů si zahráli spoustu her, díky kterým se učili vzájemné spolupráci a také se lépe poznali. Fotografie naleznete ve fotogalerii a článek, který vyjde v listopadové Jitřence zde.

30. 9. 2016 POZOR ZMĚNA ROZVRHŮ
V KOLONCE ROZVRH TŘÍD NAJDETE ROZVRHY, KTERÉ PLATÍ OD PONDĚLÍ 3.10.2016. U NĚKTERÝCH TŘÍD SE NIC NEZMĚNILO, JINDE DOŠLO K URČITÝM PŘESUNŮM HODIN.

14. 9. 2016 Zahradní slavnost ve fotogalerii
Fotografie ze Zahradní slavnosti naleznete ve fotogalerii.

12. 9. 2016 Náboženství
Výuka náboženství začíná již tento týden více zde.

8. 9. 2016 Bakaláři na mobilním telefonu
Kdo má zájem, může vyzkoušet připojení ke školnímu systému Bakaláři pomocí mobilního telefonu. K tomu je třeba stáhnout a nainstalovat aplikaci Bakaláři (např. pomocí Google Play). Po instalaci a prvním spuštění najdete naši školu buď pomocí vyhledání pomocí zadání města Poličky, nebo přímým zapsáním adresy http://zsnalukach.unet.cz a zadáním svého přístupového jména a hesla. Poté se Vám již otevřou školní informace určené Vašim očím.
Je třeba mít připojení k Internetu. Celá akce trvá zhruba čtvrt hodiny.

9. 9.. 2016 ZAHRADNÍ SLAVNOST
    Na prohlídku školy, soutěže, hry a setkání zveme všechny rodiče, žáky, příbuzné a příznivce školy.


24. 8. 2016 Nástup do školy
Konečně se blíží ten toužebně očekávaný den nástupu do školy.
- učitelé se sejdou v úterý 30. srpna v 8.30 ve sborovně školy.
- žáci nastupují ve čtvrtek 1. září v 8.00.
- žáci jdoucí na postupové zkoušky v úterý 30. srpna v 10.00
Na viděnou se těší všichni z Luk.


30. 6. 2016 Záznam z vystoupení na Uložto
Pokud máte chuť stahovat film o délce 4GB, můžete to provést zde nebo prostým napsáním tohoto odkazu: https://uloz.to/!HUQdbcSXT/skola-oslavy-2016-mp4 do vyhledávače.
Super prázdniny všem přejí všichni Lučané.


29. 6. 2016 Záznam z vystoupení
Na školní síti na disku G:/Filmy bude možno si během čtvrtečního dopoledne stáhnout záznam z vystoupení v Tylově domě. Vzhledem k tomu, že film zabírá 4 GB (HD kvalita), nechť si případní zájemci vezmou vezmou flesh disky na okopírování. Fotografie naleznete ve fotogalerii.


29. 6. 2016 Slavnostní předávání vysvědčení
Fotografie naleznete ve fotogalerii.

27. 6. 2016 Nové fotografie z Maďarska

28. 6. 2016 VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ
    Celá škola v tanci, zpěvu, hraní nebo povídání. Zveme všechny rodiče, příbuzné a příznivce školy na 60 minut s našimu žáky.

24. 6. 2016 Maďarsko 2016
    V pondělí 13. června vyrazili vybraní žáci naší školy na pětidenní výlet do spřátelené obce Ebes, jež leží ve východní části země. Ve škole, která byla před několika lety výrazně zrekonstruována, jsme se cítili velmi dobře a maďarská jídla, jež nám byla podávána, se až na výjimky setkala s dobrým ohlasem. Kromě tradiční procházky po obci jsme se vyřádili v Aquaticu Debrecen, z koňských povozů si prohlédli pustu v oblasti Hortobágy a ve čtvrtek si odpočinuli ve známých lázních v Hajdúsoboszló. Zde je několik fotografií. <

17. 6. 2016 Okresní kolo v atletické všestrannosti
    Osm družstev se probojovalo do okresního kola této soutěže.
Náš tým ve složení: 2.roč. - Barbora Schafferová, Jakub Pecka, 3.roč. - Andrea Voborníková, Samuel Šafář
4.roč. Bára Otcovská, Jaroslav Suma a 5.roč. Brigatte Čori, Adam Švanda
postopil z druhého místa v oblastním kole. V pořadí jednotlivců se na stupně vítězů dostala Bára Otcovská, která obsadila 2.místo a Samuel Šafář, který svoji kategorii vyhrál.
Celkově naše družstvo obsadilo sedmé místo.

17. 6. 2016 Informace pro rodiče
    Rada města Poličky (z důvodu nízkého zájmu žáků) schvaluje uzavření školní družiny Masarykovy základní školy Polička a Základní školy Na Lukách Polička v době letních prázdnin 2016.

6. 6. 2016 ROZPIS ZKOUŠEK NA ÚTERÝ 14. ČERVNA A STŘEDU 22. ČERVNA
    Pozor, vystoupení pro rodiče a veřejnost se přesouvá na úterý 28. června od 16.00 a 18.00!!! Další termíny zkoušek a vystoupení získáte kliknutím na tabulku vlevo.


24. 5. 2016 Krajské kolo Poháru rozhlasu
    24. května se naše dvě družstva zúčastnila krajského kola Poháru rozhlasu v Pardubicích na stadiónu Hvězdy. Děvčata vybojovala šesté místo ve své kategorii, starší žáci po boji se soupeři i s počasím obsadili nakonec krásné čtvrté místo. Děkujeme za reprezentaci naší školy.

19. 5. 2016 Výlet žáků deváté třídy do Vídně
    Naši deváťáci si na závěr studia německého jazyka troufli na poznávací zájezd do Vídně. Kus starého města absolvovali autobusem po okružní trase, hodně toho prošli po svých. Shlédli památky staré i starší, navštívili Habsburky v jejich hrobce, shlédli památníky ostatních vídeňských velikánů, postáli pod okny rakouského presidenta, prošli ulicí luxusních obchodů, zakoupili typickou vídeňskou sladkost. Na závěr si odskočili zrelaxovat do zábavního parku. Fotogalerie jsou k prohlédnutí ve fotogalerii .

24. 5. 2016 Schůzka rodičů budoucích 1. tříd
    Informační schůzka rodičů žáků budoucích 1. tříd se koná 6. 6. 2016 v 15.00 v učebnách 1. stupně v přízemí.
Eduard Střílek, ředitel školy

24. 5. Výsledky testování klimatu školy scio – rodiče
    Základní výsledky testování klimatu školy si můžete prohlédnout zde.

16. 5. Rozpis zkoušek na vystoupení
   
Rozpis všech zkoušek na školní vystoupení pro všechny třídy, pro tanečníky a zpěváky.

16. 5. 2016 Úspěch v okresním kole v Poháru rozhlasu
    Litomyšlský stadion hostil atletický Pohár rozhlasu. Ve velmi chladném místy i v deštivém počasí
družstvo starších žáků vybojovalo stříbrné medaile a mladší žákyně si odvážejí třetí příčku...
Starší žáci nastoupili v tomto složení:
J. Kapoun (7.A), F. Boštík (8.tř), M. Bednář, M. Bezchleba, L. Šmíd, M. Pražan, M. Střítežský a L. Hruška (9.tř.)
Družstvo děvčat: K. Němcová, A. Otcovská, S. Jadrná, L. Rounová (7.A), P. Zindulková a Ž. Halamková (7.B)
E. Červená, J. Hegrová a T. Vostřelová (6.A), Z. Justová a P. Peterková (6.B)
Gratulujeme!

10. 5. 2016 Oblastní kolo v poznávání rostlin
    V poličské Mozaice proběhlo oblastní kolo v poznávání rostlin.
Ze školního kola postoupilo celkem 17 žáků.
umístění našich nejlepších:
2. místo - I. Brázdová (4.B), M. Pozdník (8.tř),
3. místo - O. Nykodýmová (9.tř.), T. Neumann (7.B) a J. Uher (8.tř.)
5. místo - V. Přiklopil (4.B)
Děkujeme za reprezentaci školy.

9. 5. 2016 Nové fotografie
    Ve fotogalerii naleznete nové fotografie z čarodějnické miss, lyžařských výcviků a skoku do výšky.

28. 4. 2016 Oblastní kolo v poznávání živočichů
    Ve středisku volného času proběhlo oblastní kolo v poznávání živočichů.
Z naší školy se zúčastnilo 18 žáků, kteří postoupili z kola školního.
Mezi nejlepší na Poličsku ve svých kategoriích se řadili:
2. místo - T. Neumann (7.B), V. Přiklopil (4.B)
3. místo - O. Nykodýmová (9.tř.)
4. místo - J. Uher (8.tř.)
5. místo - R. Koutný (8.tř.), D. Kuttelwascherová (5.tř.)

22. 4. 2016 McDonald´s CUP 2015 /2016 I. kategorie - oblastní kolo
    Na domácím hřišti naši druháci a třeťáci ovládli turnaj v malé kopané.
Chlapci porazili všechny soupeře, ZŠ Bystré 1:0, ZŠ Masarykova 3:2 a ZŠ Pomezí 3:1.
Zaslouženě postupují do okresního kola, které se uskuteční 10. 5. 2016 ve Svitavách. Gratulujeme!

19. 4. 2016 Biologická olympiáda
    Olgy Nykodýmová (9.tř.)reprzentovala naší školu v okresním kole biologické olympiády.
Aby postoupila do tohoto kola musela splnit v rámci školního kola několik náročných úkolů
V Litomyšli nakonec obsadila Olga 21. místo.

Pozvánka na školní ples pro rodiče, starší sourozence, známé...

12. 4. 2016 Okresní kolo matematické olympiády
    Dne 5. 4. 2016 proběhlo okresní kolo matematické olympiády na gymnáziu v Litomyšli.
Umístění našich žáků:8. - 9. místo - T. Bednář, 10. místo M. Pokludová, 14.místo M. Mrázová (všichni 6.B)
pak A. Dubská 12. místo, N. Kábelová a D. Čáslavský 17. - 19. místo (všichni 8.tř.)

11. 4. 2016 Matematický klokan 2016
    V letošním roce jsme se opět neztratili v mezinárodní matematické soutěži KLOKAN.
V rámci okresního kola ve své kategorii KADET zvítězil se ziskem 109 bodů Dominik Lorenc,
Samuel Šafář v kategorii CVRČEK pak obsadil s 82 body výborné druhé místo. Gratulujeme

7. 4. 2016 Fotografie z adaptačního kurzu
    Ve fotogalerii si nově můžete prohlédnou fotografie z adaptačního kurzu šesté třídy.
Ve spolupráci s poličským Junákem jsme od 7. - 9. března využili zasněženou krajinu mezi Poličkou a Světy k uskutečnění adaptačně-vzdělávacího kurzu na skautské základě. Šipkovaná, hledání schránek s údaji o ekologickém desateru, vaření, sušení, denní a noční pochody, překonávání teplotních rozdílů, umývání, trénink postřehu a citlivosti, stavění věží, hodnocení, úklid a další činnosti byli součástí poznávání šesťáků mezi sebou a ostatními lidmi, kteří akci organizovali.

10. 3. 2016 Poličská laťka
    Oddíl atletika Polička v čele Miloslavem Červem a Martou Schauerovou uspořádali sérii závodů ve skoku vysokém.
Závody probíhaly v naší sportovní hale od listopadu do března letošního roku a byly určeny pro širokou sportovní veřejnost nejen našeho okresu.
Z naší školy se jich účastnilo kolem 15 žáků a to závodili ve svém volném čase.
Umístění našich nejlepších po celkem pěti závodech:
1. místo - P. Zindulková (7.B)
2. místo - S. Šafář (3.tř), E. Červená (6.A) a T. Nykl (6.A)
3. místo - J. Hegrová (6.A), T. Bednář (6.B) a Ž. Halamková (7.B)
V kategorii "Nejšikovnější výškař" kdy se zaznamenával skočený rozdíl s výškou skokana se z našich devčat na třetím místě umístila Sára Jadrná (7.A)
Děkujeme za reprezentaci školy.

16. 3. UPOZORNĚNÍ
    Žádáme rodiče o prohlídku vlasů dětí. Byli jsme informováni o možnosti výskytu vší.
Děkuji Eduard Střílek

1. 3. 2016 Nové fotografie
    Ve fotogalerii si nově můžete prohlédnou fotografie z lyžařského výcviku žáků sedmých tříd a karnevalu pořádaného školní družinou:
- lyžařský výcvik
- školní karneval

1. 3. 2016 Informace o lyžařském výcviku prvního stupně
    Ve dnech 14. - 18. března vyrazí naši stateční lyžaři trénovat do Orlických hor. Informace a potvrzení pro rodiče naleznete tady.

1. 3. 2016 Okresní kola olympiád
    V týdnu před jarními prázdninami se úspěšní řešitelé školních kol rozjeli své znalosti zúročit do okresních kol olympiád. V olympiádě českého jazyka se z celkového počtu 46 soutěžících umístila A. Kučerová na 13. místě a M. Edlmanová na 27. místě.
V zeměpisné olympiádě pak T. Jílek skončil dvanáctý a F. Koumar ve své kategorii patnáctý.

17. 2. 2016 Florbal 5. ročníků, okresní kolo
    Chlapcům se v okresním kole tak nedařilo jako v předchozím turnaji a obsadili v Moravské Třebové neoblíbené čtvrté místo.
Děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.

12. 2. 2016 Florbal 5. ročníků, oblastní kolo
    Včera proběhlo na půdě Masarykovy školy oblastní kolo ve florbale.
Vítězství v turnaji a zároveň postup do okreního kola si připsali žáci naší školy:
Družstvo složené z žáků třetí až páté třídy porazilo žáky z Pomezí, Bystrého a remizovalo s chlapci TGM.
Sestava: J. Pokluda, S. Šafář (3.tř.), J. Sedlatý, M. Vodák, D. Zahradníček (4.A), M. Křibský a V. Přiklopil (4.B), E. Vykypěl a A Švanda (5.tř.).
Okresní kolo proběhne ve středu 17.3. v Moravské Třebové.

12. 2. 2016 Olympiáda v anglickém jazyce
    V úterý se Anna Kučerová zúčastnila okresního kola olympiády v Aj.
Obsadila z osmnácti účastníků krásné 5. místo. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

9. 2. 2016 Nové fotografie
    Ve fotogalerii si nově můžete prohlédnou fotografie a výsledky okresního kola v lezení:
- okresní kolo v lezení
- vánoční dílničky
- zápis do první třídy
- výsledky okresního kola v lezení

8. 2. 2016 Informace o lyžařském kurzu 15. - 19. 2. 2016
    Informace o lyžařském kurzu sedmých tříd najdete v kolonce předmětů Tv - 7. ročník.

2. 2. 2016 Florbal 3.třída chlapci
    V tělocvičně ZŠ TGM jsme se zúčastnili turnaje chlapců v malém florbale.
Naši chlapci (s jednou dívkou) celý turnaj ovládli když porazili ZŠ TGM 6:1 a ZŠ Bystré 6:0.
Za vítězný tým nastoupil L. Jílek a N. Přiklopilová (oba 2.B), Š. Jirek, V. Kákele,
J. Pokluda, S. Šafář, F. Škorpík a M. Švanda (všichni 3.tř.)
Gratulujeme k vítězství, z této kategorie není postup.


1. 2. 2016 Sportovní úspěchy v halové kopané
    Na oblastním kole v halové kopané naši kluci 20.ledna porazili všechny, kteří se jim postavili jako soupeři a postoupili do soutěže vyšší úrovně.

   Dne 26.ledna se v Újezdě konalo okresní kolo za účasti šesti družstev našeho okresu => všechny jsme porazili a postoupili do krajského kola v Chrudimi.
Gratulujeme našim borcům a držíme palce.

27. 1. 2016 Basketbal 6. a 7. třída chlapci, dívky
    V tělocvičně ZŠ TGM jsme se zúčastnili turnaje dívek a chlapců v basketbale.
Děvčata získala druhé místo. Chlapci celý turnaj ovládli a vybojovali postup.
Za vítězný tým nastoupil A. Švanda (5.tř.), J. Svojanovský, D. Halamka, D. Stodola,
A. Bělský a L. Kuda. Okresní kolo proběhne v březnu v Moravské Třebové.
Mgr. Karel Němec

26. 1. 2016 Zeměpisná olympiáda, školní kolo
    Dnes proběhlo školní kolo v zeměpisné olympiádě.
vítězství a zároveň postup do okreního kola si připsali:
kategorie A 6. tř. - Eliška Červená
kategorie B 7. tř. - Tomáš Jílek
kategorie C 8-9,tř. - Tomáš Pospíšil
Školního kola se zúčastnilo celkem 23 žáků.
Mgr. Jindra Matoušová

26. 1. 2016 Okresní kolo v halové kopané
    Přes oblasní kolo, které naši chlapci suveréně vyhráli, postoupili starší chlapci do kola okresního.
Do Dolního Újezda odjelo hájit naší školu osm hráčů, Libor Šmíd, Martin Bednář, Láďa Hruška (9.tř.)
David Čáslavský, Filip Boštík, Adam Hegr, Vojtěch Oplíštil a Pavel Krejsa(8.tř.).
Všech šest týmů hoši porazili a postoupili do krajského kola, které se odehraje v Chrudimi.
Pořadí:
1. ZŠ NL Polička,
2. GY Moravská třebová
3. ZŠ Felberova Svitavy ...

19. 1. 2016 Krajské kolo ve florbale, dívky 6. - 7. ročník
    V oblastním kole ve FLORBALU se naše mladší žákyně představily ve dvou družstvech.
Jedno z nich v klání mezi školami „poličska“ postoupilo do okresního kola v Moravské Třebové.
Tento okresní turnaj také vyhrály. Jednalo se o kapitánku Káťu Radiměřskou, Káťu Němcovou, Klaudii a Lucku Štěpánkovy,
Andreu Peňásovou, Annu Otcovskou, Lindu Rounovou, brankářku Světlanu Šárkovou, Žanetu Halamkovou,
Petru Zindulkovou, Simonu Peterkovou a nejlepší střelkyni Janu Hegrovou.
19.1.2016 jsme jeli do Litomyšle na krajské kolo, ve kterém se navíc představila opora Sára Jadrná a Eliška Červená.
Nezúčastnily se však Žaneta Halamková s Petrou Zindulkovou.
Jedna prohra, remíza a výhra tak stačily na výborné druhé místo, které bylo zasloužené.
Mgr. Stanislav Nožka

19. 1. 2016 Olympiáda v anglickém jazyce
    Dnes proběhlo školní kolo olympiády v Aj. Kola se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku.
Nejlepšími rřešiteli testů a následné konverzace byli: A. Kučerová(9.tř.), F. Boštík a D. Čáslavský (8.tř.)

19. 1. 2016 Matematická olympiáda, okresní kolo
    V okresním kole nás ve Svitavách reprezentoval Dominik Lorenc, stal se úspěšným řešitelem kola a obsadil 13. místo
Gratulujeme!

13. 1. 2016 Krajský přebor družstev
    Šachisté naší školy vybojovali třetí místo v krajkém přeboru. Před nimi se umístili studenti gymnázia z Pardubic a Lanškrouna.
Družstvo nastoupilo ve složení I. Langrová, J. Tulis, A. Švanda, D. Brokl a F. Koumar
Gratulujeme!